palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére és a közétkeztetés fejlesztésére

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás. A  pályázat a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés fejlesztésének megvalósítása érdekében került meghirdetésre.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

Kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;
 • 2. célterület: közétkeztetés fejlesztése

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

 • 1. célterület: 3,54 milliárd forint;
 • 2. célterület: 9,1 milliárd forint.

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 – 100 db;
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 – 520 db

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

 1. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
 2. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
 3. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

 1. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
 2. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
 3. étkező helyiség férőhelyének bővítése;
 4. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése

A projekt területi korlátozása
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.
A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatást igénylők köre

Mindkét célterület esetében:

 • a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van lehetőség.

Első szakasz zárása: 2017. május 29.
Második szakasz zárása: 2017. június 29.
Harmadik szakasz zárása: 2017. július 31.
Negyedik szakasz zárása: 2017. október 30.
Ötödik szakasz zárása: 2018. január 30.
Hatodik szakasz zárása: 2018. április 30.
Hetedik szakasz zárása: 2018. július 30.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 30.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 30.
Tízedik szakasz zárása: 2019. április 30.

Pályázati oldal: Pályázat helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére és a közétkeztetés fejlesztésére