palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok pályázat

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.

Kódszám: KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11

Rendelkezésre álló forrás: A 2007-2013-as időszakra a konstrukcióra rendelkezésre álló keretösszeg: 8,32 milliárd forint.

A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (2011-2013-ig): 3.690.000.000 Ft

 • „A” komponens: 945.000.000 Ft, évente: 315.000.000 Ft
 • „B” komponens: 2.745.000.000 Ft, évente: 915.000.000 Ft

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

 • „A” komponens: könnyített, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
 • „B” komponens: standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke:

 • „A” komponens: Támogatás intenzitás 95%
 • „B” komponens: Támogatás intenzitás 95%

FIGYELEM! A  „31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek” KSH kódú kedvezményezettek esetében a támogatás mértékének felső maximuma az elszámolható költségek 100%-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:

 • A” komponens: Minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
 • B” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A pályázók körének meghatározása

Az „A” komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek

Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:

 • Költségvetési szerv és intézménye (3-al kezdődő KSH kód), vagy
 • jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-el kezdődő KSH kód), vagy
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-al kezdődő KSH kód)

Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.

A „B” komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek

Gazdálkodási forma szerint:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód)
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
 • Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-el kezdődő KSH kód)
 • Területfejlesztési tanácsok (36-al kezdődő KSH kód)
 • Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-el kezdődő KSH kód)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-al kezdődő KSH kód)
 • Egyéb egyesület (529-el kezdődő KSH kód)
 • Köztestület (54-el kezdődő KSH kód)
 • Egyház, egyházi intézmény (55-el kezdődő KSH kód)
 • Alapítvány (56-al kezdődő KSH kód)
 • Nonprofit gazdasági társaság (57-el kezdődő KSH kód)
 • Pénztárszervezet (58-al kezdődő KSH kód)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-el kezdődő KSH kód)
 • Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-el kezdődő KSH kód)
 • Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)

Konzorciumokra vonatkozó szabályok

 • Az „A” és „B” komponens esetén konzorciumi forma nem megengedett

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

Közreműködő Szervezet:

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság,
1134 Budapest, Váci út 45. D és-H épület 6. emelet, Titkárság

(postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.)

Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.

A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu/palyazatok) és a Környezetvédelmi FI honlapján (www.kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 komponensek esetén a pályázatok benyújtása 2011. március 1-től folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu