palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban

új-széchényi-terv pályázatokAz e-környezetvédelem programja alapvetően a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése mellett, a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást (knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel erősítését – a környezeti demokrácia fejlesztését – tekinti elsődleges prioritásának.

Tématerületek:

  1. Az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózat (EIONET) magyarországi fejlesztése
  2. Az Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információ szolgáltatás (OKIR)

Kódszám: KEOP – 6.3.0/09-11  (E-környezetvédelem)

Rendelkezésre álló forrás: A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2007-2013. időszakban 5,16 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből 2011-13 időszakra rendelkezésre álló forrás: 4,25 milliárd forint.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:

A támogatás mértéke az adott tématerületen: A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 100%-a, amennyiben nincs megtérülő költségrész. Egyéb esetben a támogatás mértékét az értékelésre benyújtott pénzügyi elemzésben meghatározott finanszírozási hiány számítás jelöli ki.

A Közép-Magyarországi Régiót (KMR) is érintő projektek esetében a KMR-re eső – az érintettség fogalma szerint meghatározott – költség részt önerőként szükséges biztosítani a saját forráson felül (jogi forma – KSH besorolás): Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szerv esetén (34): KMR érintettség szerint.

Központi költségvetési irányító és költségvetési szerv (31) pályázónak önerőt nem kell terveznie a KMR-t is érintő projektek esetében a KMR-re a PF szerint (ld. KMR érintettség definíciója) arányosan eső költség alapján megállapított önerőre, mivel ez esetben az önerőt az NFÜ biztosítja a rendelkezésre álló keret erejéig.

Támogatás összege

  • I. EIONET-fejlesztés  minimum: 50.000.000 – maximum: 300.000.000 Ft
  • II. OKIR-fejlesztés: minimum: 90.000.000 –  maximum: 1.500.000.000 Ft

A pályázók körének meghatározása

I. A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózat (EIONET) fejlesztése:

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)1:
  • Köztestületi költségvetési szerv (34):

II. Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR):

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 31):
  • Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (34)

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

Közreműködő Szervezet: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság,

1134 Budapest, Váci út 45. D és H épület 6. emelet, Titkárság
(postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.)
Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.

A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu/palyazatok) és a KöFI honlapján (www.kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig. A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik.

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/