palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása pályázat.

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.10-19

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-400 db.

A pályázat finanszírozási formája:  feltételesen visszatérítendő támogatás. A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke:
Regionális beruházási támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, a területi besorolástól és a vállalkozás nagyságától függően legkevesebb 35%-a.

Pályázat célja: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása:

 • a mikro-, kis- és középvállalkozások 5 és 40 millió forint közötti támogatást igényelhetnek új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek kialakításához,
 • valamint ezekhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztésekhez.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés
 2. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.
Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

Támogatást igénylők köre

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  • amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
   TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
   TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
   TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
   TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)
 2. Jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  • egyéni cégek,
  • szövetkezetek.
 3. Gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 121 Szociális szövetkezet
  • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
  • 123 Iskola szövetkezet
  • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
  • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
  • 129 Egyéb szövetkezet
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 142 Európai szövetkezet (SCE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég

Letölthető dokumentumok

GINOP_1210-19_pályázati kiírás

Pályázzon!!!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

A konstrukció keretében a pályázó teljesítménye a támogató által előre meghatározott eredményességi céloknak a projektmegvalósítást követő fenntartási időszakban való visszamérése révén kerül összevetésre a beadáskori állapottal. Ezen eredményességmérési szempontok teljesítésének végén születik döntés a visszatérítési arány mértékéről, azaz a pályázó részleges vagy teljes felmentést kaphat az előzetesen kiutalt visszatérítendő támogatás visszafizetése alól.

A várakozások szerint az eredményességhez kötött visszatérítési arány miatt a kedvezményezettek kiemelt figyelmet fognak fordítani a – várhatóan jövőbeli gazdálkodásukra is jelentős hatással bíró – projektek hatékony végrehajtására.

A feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek eredményeképpen a kedvezményezettek a saját múltbeli pozíciójukhoz képest mérhető fejlődést érnek el.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A támogatási kérelmeket 2019. november 21-én 9.00 órától lehet benyújtani.