palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÉMOP-2009-3.1.3/A-Településfejlesztési-vidékfejlesztési pályázat

umfteulogoÉMOP-2009-3.1.3/A Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése nem LHH kistérségekben). A támogatás célja: A régió kisebb települései esetében jelentkeznek olyan kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy önkormányzati útra és közvilágításra kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosságnak az elégedettségi szintjét.

Kedvezményezettek köre:

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan pályázatot:

A maximum 5 000 fő állandó lakosságú és 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű községi, nagyközségi rangú települési önkormányzatok pályázhatnak.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

  • Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719).
  • Magyar Közút Nzrt.
  • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet. A Konzorciumokra vonatkozó szabályokat az Általános feltételek című dokumentum B1 pontja tartalmazza. Figyelem, amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése; • Közvilágítás kiépítése, korszerűsítése. ű

Önállóan nem támogatható, választható tevékenysége:

  • A projekt keretében megvalósuló útfejlesztésekhez kapcsolódó járdafelújításépítés, csapadékvíz elvezetés, út alatti, vagy ahhoz kapcsolódó közművek szükségszerű felújítása, fejlesztése (az elismerhető költségek maximum 30%-ig).
  • Közlekedésbiztonsági elemek (pl.: forgalomcsillapító sziget, új gyalogosátkelő kialakítása, gyalogos átkelőhely fejlesztése, KRESZ tükör, közlekedési lámpa) kiépítése.
  • Zöldterület-építési, felújítási, átalakítási munkák (kizárólag az útfejlesztéssel érintett helyrajzi számon).

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 656 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.23.
Beadási határidő: 2009.09.30.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati-csomag

Támogatás mértéke: 90%
Támogatás összege: 20 000 000.- HUF  -100 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1 – 20

Forrás: NFÜ