palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Energiatakarékosság rajzpályázat

eon_pályázatAz E.ON Vállalatok alkotói pályázati felhívása 6 – 18 éves gyermekek számára az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával, „Energiatakarékosság” címmel.


Pályázat célja: A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az energiatakarékosság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat kreatívan kifejezni képes tanulók, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.
A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 6-18 éves korosztály számára ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a számukra az „Energiatakarékosság”. A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények diákjai pályázhatnak a következő korcsoportokban:

 • I.    korcsoport: 1- 4. évfolyam
 • II.    korcsoport: 5-8. évfolyam
 • III. korcsoport: 9-12. évfolyam

A pályázat témaköre: Az Energiatakarékosság – rajz vagy plakát készítése

A pályázat a magyarországi iskolába járó, 6-18 éves korosztály tagjai számára kínál alkotási, kreatív lehetőséget. A pályázó(k) rajzolja(k) le vagy készítsen(ek) meggyőző és figyelemfelkeltő jellegű plakátot az energiatakarékosság témakörében.
A témához ötleteket meríthetnek az Energiakaland portál EnergiaOtthon részének Energiatakarékosság játékából is:
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiapazarlas/energiatakarekossag

Pályázati feltételeink:

 • A pályázaton csak Magyarországon működő oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói indulhatnak.
 • Egy pályázó ebben a kategóriában legfeljebb három pályaművet nyújthat be.
 • A pályázat elbírálása az alkotás ötletének eredetisége, az alkalmazott technikai kivitelezés gondossága, az energiatakarékosság-és energiatudatosság kifejezésének minősége alapján történik.
 • A szakmai zsűri döntését követően jogorvoslatnak helye nincs.
 • Pályázni csak eredeti alkotással lehetséges, amely bármilyen ábrázolási technikával (rajzlap, karton, egyéb papíranyag, valamint ceruza, szén, zsírkréta, filctoll, vízfesték, tempera, kollázs, ragasztás, stb.)  készülhet, amely anyagok és eszközök környezetre vagy egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaznak.
 • A pályamű maximum A/3-es méretű lehet.
 • A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a letölthető adatlapot teljes egészében kitölti és a pályamű mellé csatolja.
 • A beérkezett pályázatok alkotói tudomásul veszik, hogy a rajzokat az E.ON Hungária Zrt. a továbbiakban szabadon felhasználhatja kiadványaiban, marketing vagy promóció céljából, a pályázó nevének feltüntetésével.
 • Csak saját alkotásokat fogadunk el. A pályamunkák elkészítéséhez tanári segítség igénybe vehető.
 • A zsűri döntése szerint a legjobb pályázatot készítő gyermekek kapják meg a verseny díjait.
 • A pályázati anyagban megküldött fényképek, rajzok, egyéb szellemi alkotások tekintetében fennálló szerzői jog a pályázót/pályázókat illeti meg.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra hozza.
 • Az E.ON a változtatás jogát fenntartja.
 • A pályázat beküldése az E.ON Hungária címére, a határidőig történik, zárt borítékban.
 • A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen.

A beérkező pályaművek értékelése: Az E.ON szakembereiből (2 fő), a pályázat védnökeiből (2 fő), és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakembereiből (1 fő) valamint jeles hazai művészek képviselőjéből álló Értékelő Bizottság bírálja el, és 30 napon belül dönt a helyezések és díjak odaítéléséről.

Pályázat nyereményei: Mindhárom korosztályban hirdetünk első, második és harmadik helyezettet.

 • 1. helyezett mindhárom korosztályban: 1 hetes nyári táborozás 2010 nyarán
 • 2. helyezett mindhárom korosztályban: 200 000 forint értékű könyvutalvány
 • 3. helyezett mindhárom korosztályban: 100 000 forint értékű könyvutalvány

A nyertes pályamunkák ünnepélyes díjátadójára 2010 májusában kerül sor.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. április 30.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Cím: E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
„Energiatakarékosság”
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.

A nyerteseket postai úton értesítjük, illetve a pályázat eredményét és a pályaműveket az E.ON honlapján közzétesszük.
Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, az energiakaland@eon-hungaria.com email címen kaphat információt.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: E.ON Hungária Zrt.