palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erzsébet-program pályázat családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató intézménynek

erzsebetprogramAz Erzsébet-program keretében „Mesés nyár vár ránk” címmel táborozási pályázat jelent meg családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére.

A pályázat célja: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint gyermekek átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói.

Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, vagy átmeneti gondozásban részesülő gyermekek.

A pályázat benyújtásakor választható helyszínek és turnusok:

Erzsébet Tábor Fonyódliget:
2016.06.26 – 2016.07.01
2016.07.03 – 2016.07.08
2016.07.24 – 2016.07.29
2016.08.07 – 2016.08.12
2016.08.14 – 2016.08.19
2016.08.21 – 2016.08.26

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka:
2016.06.26 – 2016.07.01
2016.07.03 – 2016.07.08
2016.07.10 – 2016.07.15
2016.07.17 – 2016.07.22
2016.07.24 – 2016.07.29
2016.07.31 – 2016.08.05
2016.08.07 – 2016.08.12
2016.08.14 – 2016.08.19
2016.08.21 – 2016.08.26

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. április 25. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2016. december 31. napjáig 15. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek
 • A csoport összeállítása során úgy kell eljárni, hogy a tagok között legyen(ek) védelembe vett gyermek(ek) is [2] ;
 • A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;
 • Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
 • A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – más-más időpontokban – több csoporttal is pályázhat;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) az Erzsébet-program 2016. évi pályázati évében csak egy általános, vagy egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott szolgáltatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. április 25. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-ös pályázati évben nem nyert támogatást az Erzsébet-program keretében;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén –a létszámkeret kimerüléséig –, amennyiben a 2014-es és/vagy a 2015-ös pályázati évben nem nyert támogatást, a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2016. május 11. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. május 11. napjáig;
 • A pályázattal elnyerhető szolgáltatás nem tartalmazza a tábor helyszínére történő utazás megszervezését, valamint az utazás költségeit;
 • A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.

A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.

Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 15 000 Ft értékben Étkezési Erzsébet utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.

A pályázat önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. május 20. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.

Amennyiben a kedvezményezett a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Indokokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

Jelen pályázat nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat rendelete az irányadó.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

 • A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
  • a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
  • arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást, valamint gyermekek vagy családok átmeneti otthonát működtető intézmény, szolgáltató alkalmazásában áll;
  • a védelembe vett gyermekek számáról a csoportban;
  • a gyermekjóléti szolgáltatásban/családsegítésben való részvételről;
  • az átmeneti gondozásba vételről;
 • Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.