palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program pályázat

A Határon Átnyúló Programok Irányítási Osztály Osztály Területi Együttműködő Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatala képviseletében, a Szlovén Köztársaság költségvetése megvalósításával kapcsolatos eljárási szabályok 219. cikke alapján az Interreg V-A Szlovénia- Magyarország Együttműködési Program keretében a Vonzó és Együttműködési régió prioritási tengelyekre vonatkozó pályázati felhívásokat tesz közzé.

Hivatkozási szám : 4300-116/2015

A pályázati felhívás tárgya: A pályázati felhívás alábbi prioritási tengelyekhez és kapcsolódó specifikus célkitűzésekhez illeszkedő projekteket támogat

1.) Prioritási tengely: Vonzó régió

(6(c)) beruházási prioritás: a természeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése –

 • Specifikus célkitűzés: a programterület vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációján és diverzifikációján keresztül, a kulturális és természeti örökség védelmére, valamint a főbb turisztikai vonzáskörzetekhez kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek, agrártelepülések termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére alapozva.

2.Prioritási tengely: Együttműködő régió

(11.(b) beruházási prioritás: A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által

 • specifikus célkitűzés: az együttműködési kapacitás növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonalának elérése érdekében.

Támogatási forrás

A program keretében csak az elszámolható költségek társfinanszírozására van lehetőség:
Az ERFA társfinanszírozás az összköltség max. 85%-át teheti ki; és annak minimum 15%-át más forrásból kell biztosítani.

 • 1. prioritási tengely keretében mimimum 50.000 euró
 • 2. prioritási tengely keretében min. 20.000 euró ERFA forrást kell igényelni.

Programterület:

 • Szlovénia: Pomurje és Podravje régió
 • Magyarországon: Zala és Vas megye

Pályázók köre

1. prioritási tengely:

 • helyi, regionális és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik, pl. nemzeti parkok/natúrparkok igazgatósága, erdőgazdálkodási hatóságok, kulturális intézmények, múzeumok, helyi akciócsoportok, közlekedési területen illetékes szervezetek
 • állami tulajdonú vállalatok
 • nem-kormányzati szervezetek, non-profit szervezetek
 • egyházi intézmények szervezetek Magyarországon
 • kamarák és szövetségek
 • Európai Területi Társulások (ETT)

2. prioritási tengely

 • helyi, regionális és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik
 • nem-kormányzati szervezetek
 • oktatási intézmények, beleértve a rehabilitációs központokat
 • egészségügyi intézmények, szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek
 • mukaügyi hivatalok, különféle szakmai kamarák
 • kulturális intézmények és szervezetek
 • kockázat megelőzésben és vészhelyzetek kezelésében érintett felek
 • Európai Területi Társulások (ETT)

A pályázat benyújtásának minimális követelménye, hogy a projektben legalább egy szlovén és egy magyar partner kell, hogy részt vegyen.

Letölthető dokumentumok

Interreg-SI-HU-2018-04-26-1- palyazati felhívás

pályázati dokumentumok

A projektek jogosultsági időszaka: 2015. január 1. – 2022. december 31.

Futamidő: max. 36 hónap

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 29. 12.00 óra.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás