palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP-120/B Szennyvízelvezetés és -tisztítás

umft pályázatA konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás arányának növelése.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 40 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.03.16.
Beadási határidő: 2010.10.15.
Beadási határidő megjegyzés: Beadási határnapok a pályázati dokumentációban!

Letölthető dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Kitöltőprogram elérhetősége: kitöltőprogram

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  1. Települési önkormányzatok (321)2 egyénileg;
  2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951);
  3. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium);
  4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114);

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

  1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés (beleértve a természetközeli tisztítást is)
  2. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
  3. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése
  4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)
  5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek korszerűsítése (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

Támogatás mértéke (%): 85
Támogatás minimum összege: 250 000 000.- HUF

Bővebb információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: fi_titkarsag@kvvmfi.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ