palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Környezetkultúra szakalapítvány pályázat

proculA pályázat célja, az iskolai korosztályok komplex környezetszemléletének fejlesztése, a folyamatot megalapozó feltételek kialakításának támogatása, a természettel való harmonikus társadalmi és gazdasági együttlét elősegítése.

Ezen belül kiemelten támogatjuk:

  • A helyi természeti és épített környezet értékeit feltáró, bemutató és megóvó programok, terepmunkák szervezését.
  • A klímaváltozással összefüggő helyi, települési feladatok megoldását segítő programok kidolgozását.


Pályázni lehet:
a fenti célokat szolgáló programokkal, a programok megvalósítását segítő, egyúttal a települési környezetkultúra fejlesztésére is irányuló pályamunkákkal.

Pályázhatnak: középfokú és felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói egyénileg és kollektíven.

Az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege: 50.000-200.000.-Ft.

Kiadási (nyomdai) költségeket, valamint technikai (beruházási jellegű) fejlesztéseket a szakkuratóriumnak nem áll módjában támogatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 4.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szükséges mellékletekkel kiegészítve fogadunk el. Az űrlapok fénymásolhatók – a „Kollégiumokért” szakalapítványét kivéve – egységesek, minden szakalapítványi pályázathoz felhasználhatók, fénymásolhatók. Egyéni űrlapot kell kitölteni ha egy, kollektívet ha egynél több személy, csoport, intézmény pályázik. Pályázati űrlap igényelhető személyesen a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán (DOMUS Vendégház 1146 Budapest, Abonyi u. 10.), illetve postai úton nagyalakú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. A felhívásokat az INTERNETEN www.prof.iif.hu/prc alatt is közzétesszük, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.

A teljes pályázati anyagot  – beleértve az olvashatóan kitöltött, aláírt űrlapot is – 2 példányban, külön-külön összetűzve kell benyújtani; postai úton, vagy személyesen a titkárságon, legkésőbb a beadási határidő napján. Az űrlap jobb felső sarkába be kell írni a megpályázott szakalapítvány nevét. Amennyiben a formális feltételek nem teljesülnek, a pályázat automatikusan kizáródik. Pályázati anyagok megőrzése, illetve visszaadása nem áll módunkban. Pályázatot, vagy annak utólagos kiegészítését a határidő lejárta után nem fogadunk el. A korábban már támogatásban részesített pályázók újabb pályázatot csak akkor nyújthatnak be, ha elszámolási (beszámolási) kötelezettségüknek eleget tettek. A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig. Honlap: http://www.prof.iif.hu/

Letölthető dokumentumok:

Egyéni pályázati útmutató (rtf/htm), és jelentkezési lap (rtf/htm)
Kollektív pályázati útmutató (rtf/htm), és jelentkezési lap (rtf/htm)
Kollégiumokért szakalapítvány pályázati űrapja (doc)

Forrás: http://www.prof.iif.hu/