palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP-2010-1.1.1/B-Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

umft pályázatTámogatás célja:     Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek.Támogatás formája:
vissza nem térítendő
Forrás összege: 15 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete:     2010.04.01.
Beadási határidő:     2010.12.31.

Letölthető Pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja:     Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését. A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.

Kedvezményezettek köre:     Jelen pályázati kiírás keretében települési önkormányzatok társulásai (322, 364, 366, 951)1 (a hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal) pályázhatnak. A konstrukcióra jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában a Hgt. 20. §-a alapján Budapest Fővárosi Önkormányzat pályázhat.


Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

  1. Megelőzés
  2. Szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése
  3. A begyűjtött hulladék előkezelése
  4. Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

Támogatás mértéke (%): 85
Támogatás minimum összege: 100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 3 000 000 000.- HUF

Bővebb információ

Kiíró szervezet:  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: fi_titkarsag@kvvmfi.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ