palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Fejlesztési Bank Mentor Ösztöndíj Program

mfb-palyazatAz MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 2009. évi pályázati felhívásában ismét meghirdeti “MENTOR” Ösztöndíj Programját. A Bank 2006-ban vezetett be az ösztöndíj programot, mivel elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedő képességű fiataloknak.

A Program az alábbi ösztöndíjakat foglalja magában:
A “Praktikum” Program a különböző felsőoktatási intézményekben tanuló nappali tagozatos hallgatók szakmai képzését biztosítja, a “Habilitas” Program pedig az irodalom, a művészetek, a tudomány területén kiemelkedően tehetséges nappali tagozatos hallgatók fejlődéséhez, szakmai terveik megvalósításához nyújt anyagi támogatást.

Mindkét programra 2009. június 5-ig lehet pályázni.

A Praktikum Program elsősorban a gazdasági, pénzügyi képzésben résztvevők számára nyújt segítséget. Elnyerése esetén a hallgatók az anyagi támogatás mellett az MFB-nél tölthetik szakmai gyakorlatukat 6-12 hónap időtartamban.

A Habilitas Program keretében lehetőség nyílik azon ifjú tehetségek támogatására, akik a tudományok, művészetek, és az irodalom területén kiemelkedő tehetséggel bírnak. Képességeik kibontakoztatásához jelentős anyagi segítséget nyújt a 12 hónapra elnyerhető ösztöndíj. A Bank 2008-ban 16 fiatalt részesített Habilitas ösztöndíjban.

Pályázati feltételek mindkét Program esetén:
– magyar állampolgárság, állandó magyarországi lakóhely;
– a pályázat benyújtásakor és az elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is nappali tagozatos hallgatói jogviszony magyarországi egyetemen, főiskolán;

Praktikum Program esetén:
– a szakmai gyakorlatot megelőző 2 félévben legalább 3,5-es tanulmányi átlag.
– a szakmai gyakorlat megkezdésének előfeltétele a 4. szemeszter dokumentált sikeres lezárása;

A Habilitas Program esetén:
– kiemelkedő tehetségű, egyedi szakmai tervekkel rendelkező hallgatók jelentkezését várja a Bank.

JELENTKEZÉS:
Az Ösztöndíj újrapályázható. A pályázati kiíráshoz tartozó űrlapot (letölthető: az MFB Zrt. honlapjáról – www.mfb.hu) és az abban megjelölt mellékleteket együtt kell postai úton vagy személyesen eljuttatni 2009. június 5-ig.

Cím:
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Humánpolitikai Igazgatóság,
MENTOR-PRAKTIKUM vagy MENTOR-HABILITAS jelzéssel
1051 Budapest, Nádor u. 31.

Amennyiben a pályázat megfelel a kiírásokban foglaltaknak, a jelentkezők 2009. június 10-től kezdődően több fordulós szóbeli meghallgatáson vesznek részt, és a pályázat nyertesei ez alapján kerülnek kiválasztásra.

További információ:
MFB Humánpolitikai Igazgatóság
karpati.julia@mfb.hu, 06-1-428-17-57