palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikszáth-pályázat

Mikszáth pályázatA Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. közös pályázatot hirdet általános iskolai és középiskolai irodalomtanárok számára Mikszáth Kálmán életművének tanításában hasznosítható digitális vagy hagyományos tanári segédlet készítésére annak alkalmából, hogy a Kossuth Kiadó új, 22 részes sorozatban tiszteleg a magyar prózairodalom 100 esztendeje elhunyt kiváló szerzője előtt.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. olyan, a tanárok munkáját segítő módszertani adatbázis létrehozásán munkálkodik, amelyben a „jó gyakorlatok” kapnának helyet. A hagyományos óratervek, szövegértési és szövegértelmezési feladatok mellett várjuk a multimédiás és digitális taneszközök használatában, a kooperatív és projekt-oktatás területén sikeres kísérletnek számító megoldásokat is.

Pályázni lehet
olyan tanítási gyakorlatot részletesen leíró, 3-5 tanórát magába foglaló tervvel, regény vagy novellaértelmezést irányító módszertani összefoglalóval, olvasónapló feladatsorával, digitális táblavázlattal (pl. PPt), az interaktív táblát alkalmazási lehetőségeit kihasználó feladatsorral, projekttervezettel, amely az alábbi művek tanításában használható:

Témák/ művek A kötet megjelenési ideje

A két koldusdiák                                                    szeptember 22.
A beszélő köntös                                                   szeptember 22.
Különös házasság                                                  szeptember 29.
Két választás Magyarországon                        október 13.
Kísértet Lublón és más elbeszélések             október 27.
Akli Miklós és más elbeszélések                      november 10.
Szent Péter esernyője                                          november 24.
A vén gazember és más elbeszélések            december 8.
Beszterce ostroma                                                december 22.
Új Zrínyiász                                                             december 22.

Beadási határidő: 2010. december 31.


A pályázatok beküldhetők
postán (cím: Kossuth Kiadó Zrt. 1043 Budapest, Bocskai utca 26.) vagy elektronikus levélben (mikszathpalyazat@freemail.hu). Kérdésekre a fenti levelezési címről válaszolunk.

A pályázat terjedelme nem korlátozott, tekintve a többféle munkaformát és beadási lehetőséget.

A pályázatokat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. által delegált zsűri bírálja el. A testület vezetője Dr. Sipos Lajos, a Társaság elnöke, irodalomtörténész.

Díjak:

  • I. díj 30 000 forintos könyvjutalom
  • II. díj 20 000 forintos könyvjutalom
  • III. díj 15 000 forintos könyvjutalom

A pályázat eredményhirdetésére 2011. február 2-án kerül sor a Kossuth Kiadó Zrt. központi könyvesboltjában. A nyerteseket levélben értesítjük.

Forrás: http://irodalomtortenet.wordpress.com/