palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

My Social City fotópályázat

A Régiók Európai Bizottsága és a PES csoport Szociális városom (My Social City) címmel nemzetközi fotópályázatot írt ki.

Pályázati információk

 • Küldjön nekünk egy fotót, amely a legjobban kifejezi, hogy mit is jelent az Ön számára „A városom szociális szemmel”.
 • További információk és egy „ötletadó felhő” a pályázat honlapján érhető el, a következő címen: http://pescor.eu.
 • A pályázaton valamennyi 18 évesnél idősebb, az Európai Unió 28 tagállamának egyikében élő lakos részt vehet.
 • A pályázaton amatőr és profi fotósok is részt vehetnek.
 • A fotók benyújtásának határideje: 2018. június 30., 23.59 (brüsszeli idő szerint).
 • Egy résztvevő egy képet küldhet be.
 • A három nyertest – az első, második és harmadik helyezettet – egy RB-tagokból, valamint a fotós szakma képviselőiből és szociális kérdésekkel foglalkozó szakértőkből álló zsűri választja ki.
 • Az eredményeket 2018 szeptemberében tesszük majd közzé.
 • A zsűri által díjazott három nyertest meghívjuk Brüsszelbe azon a héten, amikor ünnepélyes keretek között átadják a díjakat. A díjátadás tervezett időpontja: 2018. október és december között.

Részvételi feltételek

 • Pályázhat minden, az Európai Unió 28 tagállamának egyikében állandó lakhellyel rendelkező, 18 év fölötti személy.
 • A nevezéssel a pályázó elfogadja az alábbi pályázati szabályokat.
 • A fotókat legkésőbb 2018. június 30-án, brüsszeli idő szerint 23.59-ig (GMT+1) kell feltölteni a Régiók Európai Bizottsága európai szocialista párti csoportjának (PES-csoportjának) honlapjára a következő címen: http://pescor.eu.
 • Résztvevőnként egyetlen fotó megengedett. Minden olyan résztvevő, aki egynél több fényképet küld be a pályázatra, automatikusan kizárásra kerül.
 • A pályázaton amatőr és profi fotósok is részt vehetnek.
 • Az Európai Unió Régiók Európai Bizottságának munkatársai nem vehetnek részt a pályázaton.
 • A nevezéssel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Régiók Európai Bizottsága európai szocialista párti csoportja (PES-csoport) megkapja jelentkezési adatait. A PES-csoport a személyes információkat a magánélet védelmére vonatkozó politikájával összhangban használja fel (Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról).
 • Az adatok kezeléséért felelős személy Samy Benomran, a PES-csoport titkárságának munkatársa (Régiók Európai Bizottsága, Rue Belliard 101, B – 1040 Brüsszel). Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen információra szüksége lenne, kérjük, hogy kérdéseit a következő címre küldje el: pes-photo@cor.europa.eu.
 • Fordulhat a Régiók Európai Bizottságának adatvédelmi tisztviselőjéhez is e-mailben (data.protection@cor.europa.eu), vagy bármilyen időpontban az európai adatvédelmi biztoshoz (http://www.edps.europa.eu).
 • A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik – nevüket, életkorukat, lakcímüket, telefonszámukat és e-mail-címüket ideértve – összegyűjthetők, feldolgozhatók, tárolhatók és egyéb módokon felhasználhatók a fotópályázat megszervezésének és lebonyolításának céljaira.
 • Az adatok legfeljebb 1 évig tárolhatók.
 • A résztvevőknek jogukban áll a PES-csoport által róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, javítani vagy törölni a következő e-mail címre küldött üzenet útján: pes-group@cor.europa.eu. A hozzáférésre, javításra vagy törlésre vonatkozó kérelmek kezelési határideje a beérkezéstől számított 10 munkanap.

Részvétel a versenyen

 • A nevezéshez a pályázónak a következő honlapon keresztül: http://pescor.eu (a továbbiakban: „honlap”) fel kell töltenie egy fényképet, valamint ki kell töltenie az elektronikus részvételi űrlapot, pontosan követve a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • Ha a fotó feltöltésekor technikai problémák merülnek fel, kérjük, hogy ezt e-mailben jelezze a következő címen: PES-photo@cor.europa.eu.
 • A pályázat témája: „A városom szociális szemmel”. A beküldött fotónak kapcsolódnia kell ehhez a témához. A résztvevők számára segítségképpen részletesebb információk, illetve egy „ötletadó felhő” is elérhető angol nyelven a pályázat internetes oldalán.

A nyertesek kiválasztása és a díjak

 • A pályázati határidő lejárta után, de még a zsűri tanácskozása előtt a PES-csoport titkársága a pályázat témájának, illetve a jelen szabályzatnak való megfelelés kritériuma alapján előzetes szelekciót végez.
 • A szabályzatnak megfelelő nevezéseket a PES-csoport által hivatásos fényképészekből, szociális kérdésekkel foglalkozó szakértőkből és a PES-csoport tagjaiból összeválogatott zsűri fogja elbírálni.
 • 2018 szeptemberében-októberében kiválasztják a három győztest, és kihirdetik nevüket. A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítik. Ha egy nyertes az első e-mail megküldése után számított két héten belül nem jelentkezik, akkor díját a listán utána következő nyertes kapja.

Díjazás

 • Első díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való részvétel céljából, amelyre a Régiók Európai Bizottságának székházában kerül majd sor 2018 októbere és decembere közt (a szállodát a Régiók Európai Bizottsága választja ki), valamint legfeljebb 3 elemből álló fotó-/elektronikus felszerelés legfeljebb 1500 euró értékben.
 • Második díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való részvétel céljából, amelyre a Régiók Európai Bizottságának székházában kerül majd sor 2018 októbere és decembere közt (a szállodát a Régiók Európai Bizottsága választja ki), valamint legfeljebb 3 elemből álló fotó-/elektronikus felszerelés legfeljebb 1000 euró értékben.
 • Harmadik díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való részvétel céljából, amelyre a Régiók Európai Bizottságának székházában kerül majd sor 2018 októbere és decembere közt (a szállodát a Régiók Európai Bizottsága választja ki), valamint legfeljebb 3 elemből álló fotó-/elektronikus felszerelés legfeljebb 500 euró értékben.

A nyertesek a díjukat nem válthatják készpénzre.

A fotósfelszerelést csak a PES-csoport beszállítója által javasolt részletes listáról lehet majd kiválasztani.

A brüsszeli utazás a következőket tartalmazza:

 • Oda-vissza út Brüsszelbe az utas lakóhelyéről történő indulással, amely az Európai Unió egyik városa kell, hogy legyen.
 • 72 órás „Brussels Card + public transport”, amellyel 39 brüsszeli múzeum ingyenesen látogatható, továbbá kedvezményt biztosít bizonyos turisztikai látványosságoknál, brüsszeli boltokban, idegenvezetéses látogatásokon, múzeumok éttermeiben, bárokban és klubokban. Ezenkívül korlátlan utazást tesz lehetővé a STIB metró-, villamos- és buszjáratain (beleértve a zaventemi repülőtérre közlekedő 12-es és 21-es buszt is). Minden utas kap egy „Brussels Card”-ot.
 • 2 éjszaka reggelivel, kétágyas vagy egyágyas szobában egy brüsszeli szállodában, melyet a Régiók Európai Bizottsága választ ki.
 • A PES-csoport által hozott döntés végleges, fellebbezésre nincs mód.

A pályázatra benyújtott fénykép

A PES-csoport fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint még honlapra való feltöltésük után is kizárhassa a versenyből és eltávolíthassa a honlapról azokat a fényképeket, amelyek nem tesznek eleget az alábbi követelményeknek. A pályázó az általa benyújtott fényképpel kapcsolatban kezeskedik a következőkről:

A pályázó a fénykép kizárólagos birtokosa és készítője. A pályázó kijelenti, hogy a pályázatra beküldött fényképpel kapcsolatos valamennyi szerzői jog teljes egészében őt magát illeti meg, valamint hogy az adott fénykép harmadik fél jogaitól mentes. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa beküldött fényképet a PES-csoport, valamint az összes uniós intézmény közzétegye a honlapján és a közösségi hálózatain (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram, a Pinterest stb.) e pályázat keretében.

A fénykép semmiféle tiltott, fenyegető, gyűlöletkeltő, hamis, félrevezető, gyalázkodó, sértő, rágalmazó, vulgáris, obszcén, botrányos, izgató, pornográf vagy istenkáromló elemet nem tartalmaz.

A fénykép nem tartalmaz olyan anyagot, amely bűncselekménynek tekinthető magatartást képviselhet vagy ösztönözhet, polgári jogi felelősségre vonást indokolhat, vagy bármely más módon megsértheti a törvényt.

A fénykép nem sérti bármely más harmadik természetes vagy jogi személy szerzői jogait, márkavédjegyét, szerződéses jogait vagy bármely más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, nem ütközik egyetlen személy magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogával, és nem tartalmaz:

 • harmadik fél által birtokolt márkavédjegyet;
 • harmadik fél által birtokolt szerzői joggal védett anyagokat;
 • élő vagy elhunyt ismert személyekkel vagy más közszereplőkkel azonosítható nevet, arcképet vagy egyéb jellemzőt. A pályázó szavatolja, hogy rendelkezik a fényképen szereplő személyek hozzájárulásával ahhoz, hogy a fényképet e pályázat keretében felhasználja. Amennyiben a pályázó a nyertesek egyike, igazolja, hogy rendelkezik a fényképen szereplő személyek hozzájárulásával ahhoz, hogy a fényképet a Régiók Európai Bizottsága vagy más európai intézmény az Európai Unió tevékenységeinek bármilyen célú népszerűsítésére felhasználja.

Nem olyan fényképről van szó, amelynek használati jogát a pályázó egy elektronikus képtártól vásárolta vagy szerezte meg.

A pályázó beleegyezik, hogy teljes mértékben kártalanítja a PES-csoportot minden, a fenti feltételek megsértése miatt harmadik személynek kifizetendő szerzői jogdíj, honorárium vagy egyéb pénzösszeg tekintetében.

A pályázó kijelenti, hogy a fényképen látható összes személy engedélyezte a képen látható módon történő ábrázolását, valamint hogy tájékoztatást kapott a versenyt szervező intézményről és politikai csoportról. A felhasznált jelmezek, kellékek vagy más anyagok bérlése vagy kölcsönzése a tulajdonosuk engedélyével történt, és az összes többi szükséges engedély is be lett szerezve, valamint elfogadásra kerültek a jelen szabályzat 5.2. pontjában meghatározott feltételek is.

A pályázatra retusált, szerkesztett vagy összevágott fényképet is be lehet nyújtani. Mindazonáltal emlékeztetjük a résztvevőket arra, hogy ez egy fotópályázat. Ha kétségek merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a pályázatra benyújtott alkotás ténylegesen egy fénykép-e, a PES-csoport felkérheti a résztvevőt az ennek bizonyítására szolgáló fájl/metaadatok benyújtására.

A fényképek PES-csoport általi felhasználása

 • A PES-csoport elismeri, hogy a tulajdonosok szerzői joga az összes kép esetében megmarad.
 • A pályázó elfogadja, hogy a pályázatra benyújtott képeket a PES-csoport és az összes uniós intézmény bármely eseményén felhasználhatja. A nevezéssel a pályázó biztosítja a PES-csoport és az összes uniós intézmény számára azt a jogot, hogy a fényképeket tevékenységeinek keretében, illetve kiadványaihoz felhasználja, megjelentetve azokat pl. internetes oldalán, bármilyen nyomtatott kiadványában, poszterein, plakátjain, hirdetményein vagy a nagyközönség előtt nyitott kiállításain.
 • A nevezéssel a pályázó a pályázat keretében általa benyújtott fényképek szerzői jogát átruházza az Európai Unióra, azzal a követelménnyel, hogy meg kell jelölni a fénykép forrását.
 • A PES-csoport és az uniós intézmények által felhasznált összes fényképet forrásmegjelöléssel kell ellátni. A forrásmegjelölés hiánya mindaddig nem tekinthető szabálysértésnek, amíg a PES-csoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a mulasztásról szóló értesítéstől számított 10 munkanapon belül korrigálja a hibát.
 • A pályázó elismeri, hogy saját felelőssége megvédeni fényképét bármely, harmadik fél általi visszaéléstől, például, de nem kizárólag, a kép vízjellel való ellátása révén. A PES-csoport és eseményszervező partnerei nem vállalnak felelősséget, és nem vonhatók felelősségre a képpel való bármiféle visszaélés esetén.
 • A honlapon és a PES-csoport kiadványaiban közzétesszük a nyertesek nevét.
 • A PES-csoport nem vállal felelősséget semmilyen téves, pontatlan vagy hiányos információért, mely akár a honlap felhasználóitól, akár a pályázathoz kapcsolódó vagy annak során használt berendezéstől vagy programból származik. A PES-csoport nem vállal felelősséget továbbá semmilyen műszaki, hardver- vagy szoftverhibáért, a hálózati kapcsolat megszakadásáért, hibásan átvitt adatokért vagy a pályázattal kapcsolatos egyéb problémákért vagy műszaki hibákért. A PES-csoport nem vállal felelősséget a működés vagy a továbbítás során fellépő tévedésekért, hiányosságokért, károsodásért, megszakadásért, törlésért, hibáért vagy késedelemért, a kommunikációs vonal hibájáért, illetve a benevezett képek ellopásáért, megsemmisüléséért, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférésért vagy minőségromlásért. A PES-csoport nem felelős a telefonhálózatok vagy -vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek, a számítógépes berendezések és szoftverek problémáiért és műszaki hibáiért, a PES-csoporthoz címzett e-maileknek az internet és/vagy bármely honlap technikai problémái, túlterheltsége vagy emberi hibák miatti nem megfelelő kézbesítéséért, vagy ezen tényezők valamilyen kombinálódásáért, ideértve a pályázó vagy bármely más személy számítógépének a versenyben való részvétellel vagy az anyagok adatátvitelével kapcsolatba hozható, vagy ezekből eredő sérüléséért vagy károsodásáért. A PES-csoport nem vállal felelősséget, ha bármely okból
  • ideértve a számítógépes vírusok általi fertőzéseket, programhibákat, külső vagy jogosulatlan beavatkozásokat, csalásokat vagy műszaki hibákat – a pályázó által beküldött fénykép nem látható, vagy nem jeleníthető meg a tervezett módon.
 • A PES-csoport, annak tagjai, eseményszervező partnerei vagy tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek, vagy vonhatók felelősségre a pályázóknak a honlaphoz való hozzáférése és használata, illetve a pályázaton való részvétele miatt bekövetkező bármely káráért vagy veszteségéért, ideértve a közvetlen és közvetett, következményes károkat, illetve a bírságot magában foglaló és specifikus kártérítést. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül, a honlap tartalmára sem explicit, sem implicit garancia nincs, ideértve – ugyanakkor nem korlátozva rájuk – az értékesíthetőségére, a célnak vagy használatnak való megfelelésére és a szabálysértések elkerülésére vonatkozó burkolt garanciákat.
 • A pályázó hozzájárul a pályázathoz kapcsolódó reklámokban való részvételhez, illetve nevének és arcképének reklámozási, promóciós és hirdetési céllal történő, ellenszolgáltatás nélküli felhasználásához.

Műszaki követelmények

 • Valamennyi, a honlapra feltöltött fénykép JPEG formátumú, a hosszabbik oldalán legfeljebb 1920 px méretű kell, hogy legyen.
 • A pályázóknak a képekből egy példányt eredeti formátumban meg kell őrizniük. A pályázóknak nagy felbontásban is rendelkezésre kell tudniuk bocsátani a képeket. A képek eredeti felbontásának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 50×70 cm-es méretű fényképminőségű nyomatot lehessen róluk készíteni.

További információk: My Social City fotópályázat