palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére – DDOP-2007-2.1.1.D, KDOP-2007-2.1.1.D. NYDOP-2007-2.2.1.D

umfteulogo_15015A pályázat célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára az általános távlati cél – hogy a Balaton Európa egyik legvonzóbb lakó-, munka és üdülőhelyévé váljon – igényességet és új minőséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzsmentjében és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában. A Balaton Európában egyedülálló térségi adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely megfelel az új keresleti igényeknek, különböző piaci szegmensek (célcsoportok) eltérő igényeinek a kielégítését teszi lehetővé, kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdőzésre, kevésbé terheli a természeti környezetet, javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben, jobb gazdasági eredményeket ér el és összhangban van a térség jövőképével, a helyi közösség érdekeivel.

A pályázat részcéljai: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai vonzerejének fejlesztése, komplex turisztikai programcsomagok kialakítása:

 • A vizi turizmus,
 • A termál és gyógyvízhez kötődő turizmus,
 • A kerékpáros turizmus,
 • Az ökoturizmus,
 • A borturizmus
 • A kulturális turizmus (kastélyok, várak, egyházi létesítmények, múzeumok, régészeti lelőhelyek fejlesztése),
 • Nemzetközi, országos jelentőségű rendezvények megvalósítása,
 • Rendezvényhelyszínek fejlesztése,
 • Innovatív termékek / tematikus parkok létrehozása,
 • Kisvasutak fejlesztése révén.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 3 milliárd forint az alábbi statisztikai régiók szerinti bontásban: A statisztikai régiók között az alábbi indikatív forrásfelosztás érvényesül:

 • Dél-Dunántúl: 1,599 milliárd forint,
 • Közép-Dunántúl: 1,27 milliárd forint,
 • Nyugat-Dunántúl: 0,16 milliárd forint.

Támogatható pályázatok várható száma: 35 db.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
I.    Költségvetési szervezetek és intézményeik (KSH 3):
a.    központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
b.    önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)
• helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
• megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)
c.    önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366),
d.    térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. Alapján; KSH 362)
II.    Non profit szervezetek (egyesületek (KSH 52); alapítványok (KSH 56); egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59); 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57); egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján)
III.    Szövetkezetek (KSH 12)
IV.    A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok (KSH besorolás    nem ismert)
V.    Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23)
VI.    Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)
A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodást”.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás maximális mértéke: maximum az összes elszámolható költség 30 – 85 %-a.

A támogatás összege:

balaton_tam_osszegeA pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az első forduló újabb meghirdetésére nem kerül sor.

Pályázat beadása
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Dél-Dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:
Dél-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: DDOP-2007-2.1.1.D
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kaposvári iroda:
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szekszárdi iroda:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Közép-Dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:
Közép-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: KDOP-2007-2.1.1.D

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Nyugat-Dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: NyDOP-2007-2.2.1.D
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
9400 Sopron, Csatkai utca 6.
9700 Szombathely, Kőszegi utca 23.

A II. fordulóra vonatkozó határidők:
A II. fordulóra az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 1 éven belül lehetséges.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetők le. További felvilágosítás a www.nfu.hu honlapon, illetve a 06 40 638 638 telefonszámon kapható.

A pályázatok beadása 2009 április 9-től folyamatos.

A pályázati csomag új dokumentumai letölthetők innen: Pályázati felhívás; Adatlap; Adatlap kitöltési útmutató; Kitöltőprogram

A pályázati dokumentáció többi része elérhető a www.nfu.hu weboldalán

Forrás: NFU