palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Kortárs múzeumi kutatások megvalósítására 2010

madok pályázatAz OKM Közgyűjteményi Főosztálya lehetőséget biztosít a Néprajzi Múzeum által életre hívott MaDok-programban együttműködő muzeális intézmények számára a kortárs tárgykultúra múzeumi megőrzésére, rendszeres módon történő, kutatásokon alapuló gyűjteménygyarapítási törekvéseik megvalósítására.

2010-től a kortárs gyűjteménygyarapításra két tematikus modulban van lehetőség.

Az első modul kiemel és részletekre bont egy nagyobb kutatási témát, a második modul az eddig megkezdett, releváns eredményekkel, gyűjteményi előzményekkel is bíró kutatások folytatását biztosítja.

1. modul: A lakáskultúra és a személyes élettér dokumentálása 2010-ben az a kortárs kutatások és gyűjteménygyarapítások kiemelt témaköre a lakáskultúra és a személyes élettér muzeológiai megközelítéséhez kapcsolódik a következő résztémákban:

 • Lakótelepi lakások térhasználata és tárgyi kultúrája
 • Funkcionális terek, hétköznapi rutinok a családi és személyes lakótérben
 • Térhasználat és helykihasználás a családi és személyes lakótérben
 • Generációk a lakásban
 • Gyerekszoba, fiatalok lakótere és tárgykultúrája
 • A családi hagyomány és a modern tárgykultúra – együtt vagy külön
 • A lakás és a lakótér tágabb környezete és tárgyi kultúrája.

2. modul: A mindennapi kultúra tárgyi kultúrája és színterei

 • Kortárs öltözködés – divat és fogyasztói kultúra
 • Utazás és mobilitás, szabadidő és élménykultúra
 • Nyilvános közösségi terek vizuális kultúrája
 • Nagyvárosi interkulturalitás – migráció, kulturális konfliktus
 • Gyermek és ifjúsági kultúra

A kutatások megvalósítása – az előző évekhez hasonlóan – elsősorban az aktív kutatáson alapuló kortárs tárgy- és dokumentumgyarapodást szolgálja, de lehetőség van a kutatások járulékos költségeinek (útiköltség, terepdokumentációhoz szükséges nyersanyag) finanszírozására is, a teljes összeg maximum 10%-os részösszegéig.

A teljes kutatási keret bruttó 9 millió forint (ebből az 1. modul keretösszege 6 millió forint, a 2. modul keretösszege 3 millió forint). A kutatások megvalósítása utófinanszírozású, de a lebonyolítás ütemezhető (a megvalósított részek esetében részlehívással). Az ütemezés beosztását a pályázóknak a beadás során jelezniük kell – például megjelölni azokat az időbeli és tematikus egységeket, amelyek megvalósításával menet közben el tudnak számolni. Az ütemezést a
szerződésben kell majd rögzíteni.

Az 1. modul elbírálása során előnyt élveznek azok a tervezetek, amelyek intézményi összefogáson alapulnak (több partnerintézmény együtt nyújtja be a tervezetet). A 2. modul elbírálása során előnyt élveznek azok a tervezetek, amelyek kutatási és/vagy gyűjteményi előzménnyel rendelkeznek.
Kutatási programot olyan muzeális intézmények nyújthatnak be, amelyek már csatlakoztak a MaDok-hálózathoz, teljesítették az Együttműködési nyilatkozatban vállalt (adatszolgáltatási és tájékoztatási) kötelezettségüket, vagy a beadás határidejéig ezt megteszik. (A programról és a csatlakozás körülményeiről információ a www.neprajz.hu oldal MaDok menüpontjában található.) Egy intézmény a kiírásban szereplő több témára is készíthet kutatási tervet.

A beadáshoz szükséges dokumentumok:

 • igénybejelentő adatlap (együttműködő intézmények esetében a partnerintézmények adatainak feltüntetésével),
 • a kutatás és a téma tartalmi összefoglalója (max.:10 ezer leütés),
 • tételes gyűjteménygyarapítási terv (tárgy- és/vagy dokumentumlista) a költségek és a megvalósítás ütemezésének megjelölésével (lehetőség szerint a tárgyakról és dokumentumokról készített fotókkal)
 • a tervezett költségvetés a kutatáson belüli költségek megoszlásával (tárgyvásárlás, fotódokumentáció, a kutatás járulékos költségei),
 • több intézmény együttműködése esetén egy szándéknyilatkozat, amelyben az intézmények rögzítik, hogy melyik intézmény vállalja a szakmai és pénzügyi lebonyolítást,
 • megújított Együttműködési nyilatkozat.

A dokumentumokat 1 nyomtatott és 3 elektronikus (CD) példányban kell beadni.
Az igényeket a MaDok-hálózat címére postán kell beküldeni (MaDok-központ, Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.).

A beadással kapcsolatos további információ: a frazon@neprajz.hu e-mail címen, a (36) 1 473 2415 telefonszámon.

A kutatási tervek postára adási határideje (postai bélyegző): 2010. április 30.

A beérkezett tervekről az OKM Közgyűjteményi Főosztály munkatársaiból, valamint független kutatóból/múzeumi szakemberből álló szakmai zsűri dönt a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. A kutatási terveket benyújtó intézmények 2010. május 17-e után írásban kapnak értesítést az eredményről. A nyertes kutatási programokat lebonyolító intézményekkel a Néprajzi Múzeum köt szerződést.

Pénzügyi és szakmai elszámolási határidő: 2010. november 30.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás (PDF)

igénybejelentő adatlap

Forrás: Néprajzi Múzeum