civil szervezetek pályázat Archive

Terülj-terülj asztalkám gyermeknapi pályázat

„Terülj-terülj asztalkám” Gyermeknapi pályázat. A pályázat célja: A Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatot hirdet civil szervezeteknek azzal a céllal, hogy minél több rászoruló gyermek vehessen részt színvonalas és élményekben gazdag gyermeknapi rendezvényeken. A pályázaton kiválasztott szervezetek természetbeni támogatást kapnak a rendezvényhez szükséges élelmiszer formájában.

Fejlesztői egypercesek irodalmi pályázat

A nonprofit szektorban tevékenykedő szervezetfejlesztőket, trénereket és a nemrégiben fejlesztésben részt vett szervezeteket szeretnénk megszólítani ezzel a pályázattal, aminek alkalmából közvetlen, szórakoztató, irodalmias formában írhatnának magukról és munkájukról.

Díjmentes honlap pályázat

A Perspektíva a Jövőért Alapítvány díjmentes honlap készítést ajánl fel a legjobb pályamunkát elkészítő ifjúsági tevékenységet ellátó karitatív szervezet részére!

Pályázat internetes megjelenés támogatására

Az Alma Computer pályázatot hirdet internetes megjelenés támogatására (Pályázat kódja: AC-0301).

Az év támogatottja 2011

A pályázat célja: Hátrányos helyzetű társadalmi csoport(ok) életminőségének javítását és/vagy társadalmi integrációját támogató programok megvalósítása. A kiíró egy nyertes pályázó számára biztosítja a teljes támogatási összeget. A támogatást egy konkrét, már létező, működő program, vagy a jelen pályázathoz igazodva kialakított és ennek keretében új kezdeményezésként megvalósítandó programhoz nyújtja.

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok pályázat

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens

CIB Tenni tudunk Társadalmi bevonás pályázat

A most kiírása kerülő CIB “Tenni tudunk” pályázat a társadalmi bevonás területére koncentrál. Figyelmünk középpontjában most a testi vagy szellemi fogyatékosságuk, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű kisebbséghez való tartozásuk miatt a társadalom peremére szorult személyek állnak. A CIB Alapítvány olyan gazdasági kezdeményezéseket támogat, melyek az alulról felfelé stratégia alkalmazásával hosszú távon, fenntartható és eredmény-orientált módon

Pályázat szlovákiai magyar közösségek közművelődési tevékenységének támogatására

A Csemadok Országos Tanácsa a Szülőföld Alap megbízásából „A felvidéki magyar kultúra szolgálatában” címmel pályázatot hirdet a szlovákiai magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. Pályázatunkkal új magyar művészeti értékek létrehozását, megismertetését, a meglevő magyar kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési tevékenységeket kívánjuk ösztönözni.

Részvételi felhívás civil kezdeményezések számára

A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Education Support Program-ja egyéves projektje során magyarországi civil kezdeményezések számára kíván platformot teremteni az együtt gondolkozásra, egymás munkájának, tapasztalatainak megismerésére, közösségi szintű beavatkozások megvalósítására, hosszú távú partnerkapcsolatok és együttműködés kialakítására mind egymással, mind az OSI-val. A projekt továbbá lehetővé kívánja tenni, hogy a résztvevő szervezetek, kezdeményezések bemutatkozzanak nemzetközi

Pályázat békéscsabai ifjúsági feladatok ellátására

A pályázat célja, a Békéscsabán működő gyermek- és ifjúsági közösségek tevékenységének segítése, azok erősítése érdekében, a fiatalok kezdeményezésére és/vagy aktív szerepvállalásával megvalósuló, egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, amelyek lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

NKA Kiemelt kulturális programok Szakmai Kollégiuma pályázata az Európa Bizottság Kultúra Keretprogramjában (2007–2013) résztvevők számára

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködési projektek támogatása: 1.1 terület: Többéves együttműködési projektek (3-5 év), 1.2.1 terület: Együttműködési projektek (maximum 24 hónap), és 1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (maximum 24 hónap) című fejezetében részt vevők számára.

Pályázat nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány kiadásának támogatására

A Magyar Kultúra Kiadó pályázatot hirdet nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány (újság) kiadásának támogatására. (Arcív)

Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése – DAOP, DDOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, KMOP, NYDOP

A pályázat célja egyrészt a TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, másrészt a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása. A pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció turizmusban érdekelt szereplőit, illetve komplex tevékenységükkel egyaránt elősegítik a helyben élők életminőségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását. Jelen pályázati kiírás a

Nyújtsunk kezet Szlovák-magyar kulturális párbeszéd pályázat

A szlovák Nyitott Társadalom Alapítvány (OSF Bratislava) és az Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) magyar Szükségalapja közös pályázati felhívást tesz közzé olyan programok támogatására, melyek elsődleges célja a szlovák-magyar kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítése, valamint a két nemzet közötti kölcsönös megértés elősegítése.

Civilek A Civilekért 2.0 pályázat civil szervezetek 1%-os kampányához

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására.

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap-Svájci–Magyar Együttműködési Program

A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best pratice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők

Pályázat nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatására

NCA pályázat nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatására.

NESsT-Citi 2011 versenypályázat társadalmi vállalkozások fejlesztésére

A NESsT egy nemzetközi nonprofit szervezet, mely a feltörekvő piacgazdaságok legfontosabb társadalmi kihívásaira nyújt megoldásokat olyan társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén, amelyek javítják a nonprofit szervezetek1 pénzügyi fenntarthatóságát és növelik társadalmi hatásukat. A cél megvalósulása érdekében a NESsT Közép-Európában és Latin-Amerikában nyújt pénzügyi és vállalkozásfejlesztési támogatást nonprofit szervezetek számára.

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázat

A Népművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából. (1) Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak, továbbképzéseinek és (2) Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.

Mutasd magad! pályázat

A Civil Rádiózásért Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek számára, melynek átfogó célja, hogy a civil szféra történései, illetve az egyes szervezetek nagyobb nyilvánosságot kapjanak. A pályázati felhívásra civil szervezetek jelentkezését várjuk, akik szakmai programjukról hírt akarnak adni, fel szeretnék hívni a szélesebb közönség figyelmét egy-egy akciójukra, hétköznapi tevékenységükre.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu