palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Népművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából. (1) Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak, továbbképzéseinek és (2) Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván nevezési díjat előírni.
A támogatás formája minden pályázati pontnál: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.

A pályázat megvalósításának határideje: 2011. április 1-jétől 2011. december 31-ig.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, de a pályázat több (maximum 3)  rendezvényre is vonatkozhat.

Altéma kódszáma: 1904

Pályázhatnak:

A népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli társadalmi szervezetek és intézmények.

Magánszemély nem pályázhat.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 millió Ft

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – és járulékai,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés – az igényelt össztámogatás maximum 10%-a kérhető erre a jogcímre,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését  is. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel.
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

A pályázat megvalósításának határideje: 2011. december 31.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Altéma kódszáma: 1908

Pályázhatnak:
A népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli társadalmi szervezetek és intézmények.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók) – és járulékai,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes költségvetést,
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását,
 • a részletes szakmai programot, ezen belül:
  • a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,
  • a részt vevők várható számát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai programjának minősége,
 • a költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

A pályázatok 1 példányban 2011. február 21-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: www. nka.hu