palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szlovákiai magyar közösségek közművelődési tevékenységének támogatására

csemadok pályázatA Csemadok Országos Tanácsa a Szülőföld Alap megbízásából „A felvidéki magyar kultúra szolgálatában” címmel pályázatot hirdet a szlovákiai magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. Pályázatunkkal új magyar művészeti értékek létrehozását, megismertetését, a meglevő magyar kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési tevékenységeket kívánjuk ösztönözni.


A pályázók köre: a szlovákiai magyar közművelődési intézmények és civil szervezetek.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

  • hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc)
  • amatőr művészeti rendezvények és képzések (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás)
  • tudománynépszerűsítő (ismeretterjesztő) rendezvények
  • a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos versenyek, vetélkedők
  • a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások

A pályázatokat értékelő, döntést előkészítő tanács a fentieken kívül, az önszerveződés elve alapján minden új, a helyi magyar közösséget építő, azt megerősítő közművelődési tevékenységet támogathat.

Az elbírálás szempontjai: a pályázati program mennyiben szolgálja a helyi vagy regionális magyar közösség kulturális hagyományainak ápolását, amatőr művészeti, illetve ismeretszerző tevékenységét, a közösségfejlesztést, közösségek közti kapcsolatok erősítését, a közösségi önképzést.

A pályázat keretösszege: 2 340 000,- Ft cca 8.607,- Eur

A támogatás elnyerésének módja és feltételei: A pályázó intézmény, civil szervezet fogalmazza meg a tervezett program célját, határozza meg azokat a közösségeket és tevékenységeket, amelyeket a kért támogatás érint.

Magánszemély nem pályázhat.

Az egy pályázatra megítélhető legkisebb összeg: 100.000,- Ft (cca 368,- Eur) a legmagasabb összeg 500.000,- Ft (cca 1.840,- Eur)

A pályáztató saját forrást nem ír elő.

Pályázni a 2010. szeptember 16 – 2011. május 31-e közti időszakban megvalósuló rendezvényekre lehet az erre rendszeresített űrlapon, egy példányban.

A pályázathoz csatolni kell:

  • A jogalanyiságot bizonyító dokumentumoknak a szervezet vezetője aláírásával és bélyegzőjével hitelesített másolata (alapszabály, IČO, a bejegyzésről szóló dokumentum, az utolsó banki kivonat)
  • Közjegyző vagy anyakönyv által hitelesített aláírási címpéldány

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap

Az űrlapot a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok  www.csemadok.sk elnevezésű honlapjáról lehet letölteni, illetve  a CSEMADOK Országos Elnökségétől (815 57 Bratislava, Nám. 1. mája 10-12) lehet kérni.

A pályázatokat Szlovákiában a következő címre  kell benyújtani:

RR Csemadok
Bacsákova 240/13.
P. O. Box 16.
929 01 Dunajská Streda

A pályázó pályázata benyújtásakor elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatásokról, valamint a megítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Csemadok megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Irodának.

A pályázat beadási határideje: 2011. március 11.

Az elbírálás határideje: 2011. március 22.

A pályázati eredmények közzétételének határideje: 2011. március 25.

A döntésről a pályázat kiírója 15 napon belül írásban is tájékoztatja a nyertes pályázókat.

A támogatottakkal a Csemadok megállapodást köt, amelyben a támogatási és elszámolási feltételeket megfogalmazza.

A pályázatot kiíró csak a támogatott pályázókat értesíti.

A támogatás csak olyan szervezetnek ítélhető meg, amelyik a korábbi  támogatással a megadott határidőig elszámolt.