palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NESsT-Citi 2011 versenypályázat társadalmi vállalkozások fejlesztésére

nesstA NESsT egy nemzetközi nonprofit szervezet, mely a feltörekvő piacgazdaságok legfontosabb társadalmi kihívásaira nyújt megoldásokat olyan társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén, amelyek javítják a nonprofit szervezetek1 pénzügyi fenntarthatóságát és növelik társadalmi hatásukat. A cél megvalósulása érdekében a NESsT Közép-Európában és Latin-Amerikában nyújt pénzügyi és vállalkozásfejlesztési támogatást nonprofit szervezetek számára.

1997-es alapítása óta a NESsT több mint 2600 társadalmi vállalkozásnak nyújtott pénzügyi és szakmai támogatást összesen 48 országban, a társadalom égető problémáira adott innovatív és fenntartható megoldásoknak köszönhetően ezrek életébe hozva hosszú távú pozitív változást. Több mint egy évtizedes tapasztalatunk és kutatási tevékenységünk alapján meggyőződésünk, hogy a társadalmi vállalkozásokban nagy lehetőség rejlik: közvetlenül növelik a nonprofit szervezetek munkájának társadalmi hatását, és emellett szabadon felhasználható pénzügyi forrást teremtenek. A társadalmi vállalkozások a nonprofit szervezetek, illetve az egész nonprofit szektor hosszú távú fenntarthatóságát erősítik.

A NESsT és a Citi 2005 óta dolgozik együtt a közép-európai társadalmi vállalkozások támogatásáért: eddig 4 közösen meghirdetett versenypályázat keretében több mint 80 nonprofit szervezetnek nyújtottunk szakmai tanácsadást társadalmi vállalkozásuk megtervezésében, valamint 14 érett társadalmi vállalkozás elindítását és megerősítését támogattuk.

A pályázat célja: Jelen versenypályázat szervesen illeszkedik a NESsT magyarországi, regionális és globális stratégiájához: legfőbb célunk a feltörekvő piacgazdaságokban működő társadalmi vállalkozások létrejöttéhez és megerősödéséhez szükséges készségek és finanszírozási lehetőségek fejlesztése.

A 2011-es „NESsT-Citi versenypályázat társadalmi vállalkozások fejlesztéséért” egy három országban – Csehország, Magyarország, Szlovákia – párhuzamosan futó regionális program részeként kerül meghirdetésre. A versenypályázat a Citi Alapítvány támogatása és a Citi munkatársainak önkéntes segítsége révén valósulhat meg.

A pályázat célja, hogy nonprofit szervezeteknek nyújtson szakmai támogatást vállalkozási ötleteik kidolgozásában, egy megvalósíthatósági tanulmány, illetve egy üzleti terv elkészítésében. Az elkészült üzleti tervek alapján a NESsT pénzügyi támogatással és egy év személyre szabott szakmai támogatás lehetőségével jutalmazza a legígéretesebb vállalkozási ötletet kidolgozó, az annak megvalósítására leginkább alkalmasnak tűnő szervezetet.

2011-ben elsőként, a társadalmi vállalkozásfejlesztő program magyar nyelven zajlik, részvételi lehetőséget nyújtva egy, a korábbinál szélesebb célcsoportnak.

A program eredményeként több nonprofit szervezet jut birtokába a társadalmi vállalkozási ötlet értékeléséhez, megtervezéséhez és megvalósításához szükséges készségeknek, és lesz képes hosszú távú társadalmi hatást elérni, mely végső soron a közép-európai nonprofit szektor egészének a javát szolgálja.

Kik pályázzanak? Minden olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet jelentkezését várjuk, amely hosszú távú fenntarthatósága, pénzügyi eredménye és társadalmi hatása növelése érdekében vállalkozási tevékenységet végez, vagy ennek elindításán gondolkodik, és szívesen részt venne ingyenes szakmai képzést, tanácsadást és finanszírozást nyújtó programunkban. Üzleti tervvel rendelkező, illetve társadalmi vállalkozást már működtető szervezetek jelentkezését is várjuk. A részvételi lehetőségért cserébe a jelentkezőktől a társadalmi vállalkozás elindítása/működtetése iránti erős elkötelezettséget, a vállalkozásfejlesztő program 12 hónapja során mintegy 30 napnyi intenzív munkát jelentő befektetést várunk el.

Pályázati feltételek és a kiválasztás szempontjai

A pályázatra a következő feltételeknek eleget tevő szervezetek jelentkezhetnek:

 1. Legalább 2 éve bejegyzett, jogilag önálló alapítvány, egyesület vagy nonprofit gazdasági társaság.2
 2. Az alábbiak közül legalább egy tevékenységi kör megléte: közösségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, egészségügy, kultúra, emberi jogok védelme, környezetvédelem, fogyatékkal élők segítése, aktív állampolgári részvétel/önkéntesség elősegítése, oktatás, szegénység elleni küzdelem, gyermek- és ifjúságvédelem.
 3. 200 millió forintot meg nem haladó éves rendes költségvetés.3
 4. Pénzügyi stabilitás, azaz az alapvető szervezeti működés folyamatos finanszírozásához szükséges források megléte legalább egy évre.
 5. Legalább egy fizetett főállású alkalmazott, valamint elkötelezett önkéntesek.
 6. Nem pályázhatnak a következő típusú szervezetek: hittérítéssel vagy kizárólag adományozással foglalkozó szervezetek, nemzetközi szervezetek autonómiával nem rendelkező hazai képviseletei, illetve politikai pártokkal vagy azok képviselőivel/tagjaival kapcsolatba hozható szervezetek.

Minden, a fenti kritériumoknak megfelelő szervezet pályázhat. A pályázók közül 10, az alábbi szempontok alapján kiválasztott szervezet kap meghívást a programban való részvételre:

 1. A szervezet a társadalmi problémák helyi és alapjaiban történő megoldására törekszik, és hosszú távon fenntartható folyamatok révén rendszerszintű változás elősegítésén fáradozik;
 2. A társadalmi vállalkozás (vagy vállalkozási ötlet) magas társadalmi hatás elérésével és/vagy jelentős mértékű szabadon felhasználható forrás előteremtésével kecsegtető potenciállal rendelkezik;
 3. A szervezet elkötelezett egy jól megtervezett társadalmi vállalkozási tevékenység kivitelezésére;
 4. A NESsT érdemben hozzájárulhat a szervezet és vállalkozási ötlete/tevékenysége fejlődéséhez („hozzáadott érték”);
 5. A szervezet elkötelezett a NESsT módszertana iránt és nyitott az együttműködésre.

A program alkotóelemei

A kiválasztott pályázók a NESsT segítségével egy olyan folyamatban vesznek részt, mely a társadalmi vállalkozások tervezéséhez és elindításához szükséges készségek elsajátítását teszi lehetővé. A közel egy éves program három lépcsőből áll, melyek mind azt szolgálják, hogy a lehető legalaposabb tervezés előzze meg a vállalkozás elindítását:

1. fázis: A szervezeti felkészültség vizsgálata társadalmi vállalkozás indítására és megvalósíthatósági előtanulmány készítése egy vagy két vállalkozási ötletre vonatkozóan.

2. fázis: Megvalósíthatósági tanulmány készítése egy ígéretesnek tűnő vállalkozási ötletre (vagy egy már működő társadalmi vállalkozás bővítésére).

3. fázis: Üzleti terv készítése a társadalmi vállalkozás megvalósítására/kibővítésére4 .

Az egyes fázisokban a programban résztvevők meghívást kapnak egy-egy készségfejIesztő workshopra. A workshopon való részvétel, illetve a feladatok elkészítése alapvető feltétele a következő fázisba lépésnek, illetve a program folytatásának.

A workshopokat követően a NESsT a szervezeteknek személyes konzultációs lehetőséget biztosít az adott lépcső követelményeinek teljesítéséhez. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a NESsT nem készíti el a tanulmányt, az üzleti tervet a részt vevő szervezet helyett. A szervezetek azáltal, hogy maguk készítik el ezeket az anyagokat, elsajátítják a vállalkozás menedzseléséhez szükséges alapvető készségeket is.

A NESsT munkatársai, tanácsadói minden fázisban értékelik a benyújtott anyagokat, illetve a szervezettel való együttműködést, és szervezetre szabott, részletes visszajelzést adnak. A társadalmi vállalkozás megvalósíthatósága, valamint a kiválasztási szempontok folyamatos teljesülése alapján pozitív értékelést szerző nonprofit szervezetek léphetnek a következő fázisba.

A pályázat beadásának határideje: 2011. március 4.

A program előnyei: A programban részt vevő nonprofit szervezetek a mintegy 7.750 dollár értékű képzési, egyéni tanácsadási és értékelési csomagot díjmentesen kapják, melynek során lehetőségük nyílik elsajátítatni a társadalmi vállalkozás tervezéséhez szükséges alapvető készségeket, és professzionális segítséget kapnak a vállalkozás elindításához.

A versenypályázat végén az elkészült üzleti tervek minősége alapján a NESsT és a Citi pénzügyi támogatással díjazza 2011 legjobb magyar társadalmi vállalkozásának koncepcióját. A díjazott maximum 10.000 dollár összegű pénzügyi befektetést kap a vállalkozás elindításához. Az üzleti tervek alapján a szervezetek lehetőséget kaphatnak további, a vállalkozás megvalósításához szükséges személyre szabott támogatásra.

Hogyan lehet jelentkezni?

A társadalmi vállalkozásfejlesztő programra 2 lépésben kell pályázni:

1. lépés: Online regisztrációs lap. Egy rövid online regisztrációs lap kitöltése, melyben alapinformációkat kell megadni a pályázó szervezetről és a társadalmi vállalkozásról.

2. lépés: Pályázati adatlap (Word dokumentum). Attól függően, hogy a társadalmi vállalkozás milyen stádiumban van (A – ötlet, B – tervek megléte, vagy C – működő vállalkozás), a pályázóknak három különböző pályázati adatlap közül kell választania. Minden szervezetnek a leírás alapján magára nézve leginkább helytálló változatot kell letöltenie a NESsT honlapjáról. A kitöltött pályázati adatlapot (a mellékletekkel együtt) elektronikus úton kell elküldeni Tóth Laura vállalkozásfejlesztési munkatársnak a ltoth@nesst.org email címre, majd az adatlapnak egy aláírt példányát postán eljuttatni az alábbi címre:

NESsT Europe
Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 58. 1/6.
1054

A pályázat beadásának határideje: 2011. március 4.

A jelentkezést akkor tekintjük érvényesnek, ha mind az online regisztrációs lap, mind a pályázati adatlap elektronikusan beérkezik, illetve az adatlap aláírt példányára postai pecsét kerül a megadott határidőn belül. Az érvényes pályázatok beérkezéséről visszajelzést küldünk.

Letölthető dokumentumok

Hogyan lehet jelentkezni?

Pályázati felhívás (pdf)

Online regisztációs lap

Pályázati adatlapok

A pályázathoz szükséges információk és dokumentumok elérhetőek a NESsT honlapján is.

A NESsT 2011. február 21-én „Információs napot” tart, amikor a jelentkezőknek lehetősége lesz a program részleteinek megismerésére, kérdések megfogalmazására.

A pályázat eredményéről az érvényesen pályázókat 2011. március végéig értesítjük.

További kérdésekkel forduljon Tóth Laurához, a ltoth@nesst.org email címen.

Forrás: http://www.nesst.org