palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tudományos pályázat orvostanhallgatók és fogorvoshallgatók számára

A Magyar Pathologusok Társasága és a Magyar Onkologusok Társasága® tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a jubileumi „KROMPECHER ÖDÖN” pályázatot.


A pályázat/pályamunka témája, címe:„Malignus bőrdaganatok”
A pályamunka formája: tanulmány
A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

A pályázók köre

 • a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát

A pályázat terjedelme

 • a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű

A pályamunka benyújtásának módja

 • a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre kerül – kell mellékelni
 • a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a „KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
 • a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos

A pályamunka beadási határideje: 2020. november 30.

A pályamunka benyújtásának helye:
Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.

Az értékelés szempontjai:

 • a mű eredetisége
 • a mű stílusa, szerkezete,
 • a felhasznált irodalom korszerűsége

A pályázat elbírálásának módja:

A bírálók köre – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január hó 10. nap

Az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:

 • Az elbírálási határidőt követően, a 2021. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2021. január 29-én Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
 • Az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül
 • Egyéb tájékoztatás:
 • A Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni.

Bővebb információ: MOT® honlapja: www.oncology.hu és az MPT honlapja: www.pathology.hu történik