palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új Európai Bauhaus díj

Az új európai Bauhaus célja, hogy a zöld megállapodást kulturális, emberközpontú és pozitív, kézzelfogható tapasztalattá tegye. Mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy érezhesse, megismerje és megtapasztalja a zöld és digitális átalakulást, valamint azt, hogy az hogyan javítja életminőségünket. A cél a globális kihívások helyi megoldásokkal való áthidalása az éghajlatváltozással kapcsolatos céljaink elérése és a szélesebb körű átalakítási perspektíva támogatása érdekében.

Az új európai Bauhaus a mindennapi életünkről szól, és a szép, fenntarthatóbb és befogadóbb helyszíneken való jobb együttélésre összpontosít.Célja, hogy innovatív módon három fő dimenziót fogalmazzon meg:

 • fenntarthatóság (beleértve a körforgásos jelleget),
 • esztétika(és a tapasztalat minőségének egyéb, a funkcionalitáson túlmutató dimenziói),
 • befogadás(beleértve az akadálymentességet és a megfizethetőséget).

A kezdeményezés első szakasza a tervezésre és a szerepvállalásra összpontosít, célja pedig az új európai Bauhaus-fellépések hatókörének tisztázása és a prioritások megalapozása. Az új európai Bauhaus művészekkel, aktivistákkal, tervezőkkel, építészekkel, diákokkal, tudósokkal, mérnökökkel, gyakorlati szakemberekkel, politikai döntéshozókkal és minden érdeklődő polgárral kíván kapcsolatba lépni.Arra kérjük őket, hogy a beszélgetések/megbeszélések kidolgozása és összegyűjtése során járuljanak hozzá a kezdeményezés kialakításához azáltal, hogy inspiráló példákkal, ötletekkel és elképzelésekkel állnak elő, illetve kihívásokat és szükségleteket fogalmaznak meg.A kezdeményezés célja továbbá, hogy megkönnyítse a tudás, az ötletek és a szükségletek cseréjét e szereplők között, ezáltal lehetővé téve a közösségek számára, hogy valódi interdiszciplináris projekteketdolgozzanak ki, amelyek átfogóbb megoldásokat tudnak nyújtani az azonosított helyi kihívásokra. A zöld átállás felgyorsítása, a helyreállításhoz való hozzájárulás és a mindenki számára jobb együttélés biztosítása érdekében ki kell használnunk a meglévő ismeretek, tapasztalatok és kapacitások gazdagságát, és új elképzeléseket, új ötleteket és új megoldásokat kell szorgalmaznunk.A 2021-es díjak a tervezési szakasz részét képezik, és annak csúcspontjai lesznek, mivel a díjak összegyűjtik azokat a kiváló példákat és új ötleteket, amelyek inspirálhatják az új európai Bauhaus-projektet, és hozzájárulhatnak a koncepció kialakításához.A díjak elismerik és megünneplik a már elért eredményeket, valamint támogatják a fiatalabb generációt a kialakulóban lévő koncepciók és ötletek továbbfejlesztésében.Láthatóvá teszik azokat a projektpéldákat és koncepciókat/ötleteket, amelyek bemutatják, hogy a fenntarthatóság, az esztétika és a befogadás háromszögét hogyan ültették át területeinkbe, közösségeinkbe és gyakorlatainkba, vagy amelyek utat nyitnak a jövő felé.

10 különböző kategóriát hoztak létre az új európai Bauhaus értékeit tükröző és az új európai Bauhaus számára inspirációként szolgáló meglévő példák vagy új ötletek és koncepciók számára.

A tíz kategória mindegyikében két párhuzamos ágat hoztak létre:

 • „A” ág: az „Új Európai Bauhaus díj” a már elkészült példáknak lesz szentelve, illetve
 • „B” ág: az „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek”, amelyen a legfeljebb 30 éves fiatal tehetségek nyújthatják be koncepcióikat vagy ötleteiket. A végső kiválasztás előtt az összes előzetesen kiválasztott projektpéldát és koncepciót/ötletet bemutatjuk a kijelölt új európai Bauhaus weboldalon. A pénzösszegek mellett minden díjazott médiapartnerségi támogatásban részesül, amelyet a Bizottság célzott kommunikációs tevékenységekre biztosít.A tíz kategória győztesei mindkét ágban az Európai Bizottság által tartott hivatalos ünnepség keretében vehetik át a díjat.

A 10 kategória

A szép, fenntartható és befogadó helyek kialakításához történő hozzájárulás érdekében a következőket keressük:

 1. Építési és tervezési technikák, anyagok és folyamatok. Példákat keresünk épített környezetünk olyan megoldásaira, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezetvédelemhez, valamint a megfizethetőbb és inkluzívabb helyek megteremtéséhez. Milyen innovatív technikák és anyagok szolgálják ezt a célt? Milyen eszközök támogathatják a fenntarthatóbb építési és tervezési folyamatok kialakítását és közös megalkotását?
 2. Építkezés a körforgásosság szellemében: Olyan példaértékű helyeket / fizikai helyszíneket keresünk, amelyek az anyagok újrafelhasználásáról és újrahasznosításáról tanúskodnak; ez az európai zöld megállapodás egyik központi eleme. Ilyen példák lehetnek felújítások vagy olyan épületek, amelyeket a teljes körforgásosságot szem előtt tartva terveztek. A példáknak szépségükkel és az inkluzivitáshoz a funkciójuk vagy akadálymentességük révén való hozzájárulásukkal kell inspirációt nyújtaniuk.
 3. Megoldások az épített környezet és a természet együttes fejlődésére: Olyan példákat keresünk, amelyek bemutatják, hogy az épített környezet hogyan járulhat hozzá a természet és a biológiai sokféleség védelméhez, figyelembe véve a kulturális és társadalmi igényeket. A példák vonatkozhatnak például az épületek tájba illeszkedésére vagy az élő természetnek az építkezésbe történő beillesztésére. Meg kell mutatniuk, hogy miként lehet az építéssel és tervezéssel tiszteletben tartani és elősegíteni a biológiai sokféleséget vagy a víz-és a talajminőség megőrzését.
 4. Újjászületett városi és vidéki területek: A területi rehabilitáció olyan emblematikus példáit keressük, amelyek ötvözik a fenntarthatóságot, az esztétikai értékeket és a befogadást, és amelyeket a lakosság és az érdekelt felek széles körű részvételével dolgoztak ki. Ilyenek lehetnek például a városok elhagyott vagy kihívásokkal szembe néző területeinek átalakítása, a hanyatlóban lévő területek és régiók korszerűsítése, valamint olyan példaértékű projektek, amelyek célja a szegregáció leküzdése és a helyekhez történő hozzáférés biztosítása.
 5. Termékek és életmód: Olyan termékeket és eljárásokat keresünk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható, vonzó és befogadó életmódhoz. Ez lehet divatcikk, bútor vagy belsőépítészeti megoldás, de akár élelmiszer vagy mindennapi életünk más eleme is.
 6. Megőrzött és átalakított kulturális örökség: A kulturális örökség olyan sikeres példáit keressük, melyek a fenntarthatóság, az esztétika és a befogadás szempontjából értéket képviselnek. Lehetnek az értékek megőrzésének példaértékű modelljei, amelyek mindenki számára megkönnyítik a kulturális örökséghez való hozzáférést, vagy az örökségi infrastruktúra pozitív társadalmi céllal és alacsony szénlábnyommal való átalakításának példái.
 7. A találkozások és a közösségi élet új helyszínei: Olyan inspiráló példákat keresünk, amelyek bemutatják, hogyan hasznosíthatók a terek a találkozások és a közösségépítés érdekében. Ide tartozhatnak a közterületek, többek között az utcák, a terek és a parkok példaértékű fejlesztései és használata; vagy a közösségi központok, közösségi kertek, közös alkotóterek különösen inspiráló modelljei, amelyek a stílust határozott társadalmi céllal és fenntarthatósággal ötvözik.
 8. A kultúra, a művészetek és a közösségek mozgósítása: Példákat keresünk annak szemléltetésére, milyen hatással lehet a művészet a fenntartható közösségépítésre. Ilyenek lehetnek a közösségeket összehozó rendezvények, fesztiválok, kulturális előadások. Továbbá ilyen példák lehetnek a társadalmi befogadás és a zöld megállapodás támogatását bemutató történetek, vagy a művészetet és a kultúrát a középpontba állító átalakító tevékenységek, amelyek elősegítik a társadalmi kohéziót és azon érzet kialakulását, hogy a tér mindannyiunk közös tulajdona.
 9. Moduláris, adaptálható és mobil lakóterek. A lakhatás biztosításának olyan innovatív megoldásait keressük, amelyek nagy esztétikai igénnyel a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő megoldást kínálnak ideiglenes, vészhelyzeti szükségletekre. Ezek lehetnek moduláris megoldások is olyan dinamikus ökoszisztémák számára, mint a kis környezeti lábnyommal rendelkező, esztétikus egyetemi kollégiumok.
 10. Interdiszciplináris oktatási modellek: Olyan oktatási modelleket és módszereket keresünk, amelyek a fenntarthatóság, a befogadás és az esztétika értékeit beépítik a tantervek tartalmába és a tanulási folyamatba. Ez magában foglalja a szakemberek képzésének innovatív modelljeit is, amelyek a tudomány, a művészetek és a társadalomtudományok interdiszciplináris integrációján

A jelentkezés módja 
A díjra az új európai Bauhaus weboldalon lehet pályázni. A meglévő példákat („A” ág) vagy a koncepciókat/ötleteket („B” ág) a részletes pályázati űrlapokban ismertetjük, attól függően, hogy melyik ágra kíván pályázni. A pályázat részletesen bemutatja, hogy a projektpélda vagy ötlet/koncepció miért és hogyan jelenti az új európai Bauhaus kezdeményezés alapjául szolgáló értékháromszög konkretizálását, valamint innovatív dimenziójának elemzését. A „B” ág esetében a pályázatnak be kell mutatnia a koncepció vagy ötlet továbbfejlesztésének vagy végrehajtásának tervezett lépéseit is.

Letölthető dokumentum

Új Bauhaus díj

A pályázati időszak 2021.04.23-ától 2021.05.31-ig tart. Az Új Európai Bauhaus díjakra irányuló pályázatot azok a személyek és szervezetek (területi közigazgatási szerv, projektgazda vagy -szervező stb.) nyújthatják be, akik jogosultak a kezdeményezés képviseletére. Közös pályázatok megengedettek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet(ek) projektben betöltött szerepének ismertetését.  Az Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek díjakra olyan fiatalok vagy fiatalok csoportjai pályázhatnak, akik a felhívás befejezésének időpontjában –2021.05.31-én –legfeljebb 30 évesek. A pályázatok módosíthatók, amíg még tervezeti fázisban vannak, azonban a benyújtást követően már nem lehet hozzájuk nyúlni.

Miből áll a díj?

Az egyes kategóriák győztesei az alábbi pénzdíjban részesülnek (mindkét ágban kategóriánként egy-egy nyertes):

 • 30.000 euró az Új Európai Bauhaus díj elnyerőinek,valamint
 • 15000 euró az Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek díj győztesei számára.

Minden díjazott kap egy kommunikációs csomagot is (pl. fizetett médiapromóció, rövid dokumentumfilm elkészítése, a projektismertető kidolgozásának módja