palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dura László diplomamunka pályázat

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura-Conexio Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka pályázat 2021-et.

A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

 • alapképzés
 • mesterképzés
 • osztatlan 5 éves képzés
 • szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített a 2. pont szerinti témák valamelyikében.

A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az alábbi témák valamelyikével:

 • munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, a munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás.
 • Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
 • A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.
 • A pályázatra a 2021. január 1-jétől 2022. február 18-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.
 • A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
 • A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan a Dura-Conexio Kft-hez kell benyújtani az info@dura.hu címen, Dura László-díj tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell a diplomamunkát, a diploma másolatát, a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét, az oktatási intézmény nyilatkozatát, pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
 • A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.
 • Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az „összesítő lapot” is.

A jelentkezési lap itt letölthető:
Jelentkezési lap
Application form (English)
Jelentkezési lap intézményes
Oktatási intézmény nyilatkozat

A jelentkezés határideje: 2022. február 22.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.
A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.
A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelenhetnek a www.eszt.hu honlap e célra létrehozott rovatában.