palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidék – Kaland pályázat

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2013-ben újra meghirdeti a „Vidék Kaland” Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításbanés társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról. A Programot az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főbizottságának kommunikációs versenyén a legjobb EU társfinanszírozású kommunikációs programjának választották 2012. decemberében. A Vidék Kaland Program lebonyolítását az Axiál Kft.,a Syngenta, az OTP Bank, AGRO.bio és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja.
A pályázat célja 
Jelen pályázat keretében azoknak a kimondottan városokban élő fiataloknak a jelentkezését várja az AGRYA, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló munkába.
A program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb városi fiatalokat egy-egy hétre a  gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt 5 munkanapon a résztvevő városi fiatalok aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi 8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenységét.
A városi fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra -2013. június végétől –augusztus közepéig esik. Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát kell végezniük.
A Program részeként lehetőség van arra, hogy a résztvevő városi fiatal Székelyföldre, Hargita megyébe Romániába utazzanak és ott kapcsolódjanak be székely fiatal gazdák által vezetett gazdaságok mindennapjaiba. A székelyföldi  kiutazásnál a gazdaságban töltött idő hosszabb, utazással együtt 10 nap időtartamú. Székelyföldön 5 fogadó gazdához lehet utazni, minden kiutazó egy időben kell, hogy részt  vegyen a programon 2013. július 21-31 között. A ki- és hazautazás szervezetten, együtt történik. A jelentkezési lapon külön meg kell jelölni, ha a jelentkező a székelyföldi program iránt érdeklődik. Lehetséges a hazai és székelyföldi program együttes megjelölése is, a részvétel azonban csak egy alkalommal lehetséges. A Székelyföldre jelentkezőket külön hallgatja meg az AGRYA.
A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által megjelölt kommunikációs csatornákon – külön weboldalon blog, Facebook, Twitter – tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.
A résztvevők ezen túl vállalják, hogy a programról hírt adó sajtó termékeknek (újság, rádió, televízió) nyilatkoznak.
A résztvevők az elvégzett munkájukért bérezésben nem részesülnek. A foglalkoztatás munkajogi kereteit az un. alkalmi munkavállalás adja. Az ehhez kapcsolódó napi adó fizetési kötelezettséget a fogadó fiatal gazda teljesíti. A székelyföldi kiutazás esetén is biztosítottak a rendezett munkajogi feltételek.
A fogadó fiatal gazda biztosítja a tartózkodás idejére az ellátást (szállás, étkezés) és szükség szerint munka- és védőruházatot.
A programban résztvevő fiatalokkal történő egyeztetés után kerül meghatározásra a látogatás ideje és a fogadó fiatal gazda személye. Egy fiatal gazda egy időben legfeljebb két fiatalt fogad.
A jelentkezés és a kiválasztás folyamata 
Jelentkezni a mellékletben csatolt jelentkezési lapkitöltésével és az AGRYA címére történő megküldésével lehet (e-mailban, szkennelve:  videk-kaland@agrya.hu, levélben: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, 1138 Budapest, Váci út 134/C VI.28.).
Letölthető dokumentumok
A jelentkezési laphoz csatolni kell egy arcképet, papír alapon vagy fájlként, a jelentkezőről. A jelentkezőket az AGRYA és együttműködő partnerei képviselőiből álló bizottság meghallgatja. A jelentkezési lap és a személyes meghallgatás után kerülnek kiválasztásra a résztvevők. A kiválasztás során elsősorban a jelentkezők motiváltságát és elszántságát értékeli a bizottság. A részvétellel elsősorban a tapasztalat szerzést kívánja az AGRYA könnyebbé tenni. A Program tehát nem irányul szabadidős, vagy turisztikai jellegű célokra, a Programnak lényegi eleme a fizikai munkavégzés.
A kiválasztás után a részvételnek további feltételei a következők: 
  • Előnyt jelent érvényes „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély megléte.
  • Orvosi igazolás bemutatása arról, hogy a fiatal egészségi és általános fizikai állapota alapján alkalmas közepesen nehéz fizikai munka végzésére.
  • Részvétel az egynapos felkészítő tréningen. Ennekrésze a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás és a mezőgazdaságban általánosan használt munkagép (traktor) kezelésének alapfokú elsajátítása.
Jelentkezési határidő 
A programra jelentkezni 2013. április 19-ig lehet.
A jelentkezőket időbeni érkezési sorrendben regisztrálják. Az AGRYA fenntartja annak  lehetőségét, hogy nagy számú érdeklődés esetén a jelentkezések egy részért már csak várólistára fogadja.
A kiválasztási folyamat részét képező személyes meghallgatásokra Budapesten kerül sor, több, a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban április 22 – május 3. között. A székelyföldi kiutazók meghallgatása április 27-én, szombaton lesz, szintén Budapesten. A jelentkezők a meghallgatások lezárása után 2 napon belül kapnak értesítés a kiválasztás eredményéről. A Programban a jelentkezések számtól függően 30-50 városi fiatal vehet részt.
A kiválasztott fiatalokkal a további egyeztetést az AGRYA munkatársai folytatják le, külön-külön. Az egy napos felkészítő képzés 2013. június 7-én pénteken lesz, minden jelentkező számára azonos időpontban.
További információ 
A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda munkatársai adnak további tájékoztatást (videk-kaland@agrya.hu, 06 1 2704874, munkanapokon 9-17 óra között).