palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Esély Otthon – pályázat a vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő elvándorlás megakadályozására

Esély Otthon  – pályázat a vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására.


A Felhívás címe: Esély Otthon
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.2.11-16

Felhívása helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

A pályázat célja, a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

Célcsoport
A kevésbé fejlett, régiók 3.000-20.000 fős településein élő, illetve lakóhelyként ezen településeket választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat).
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 – 200 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. A támogatást igénylő vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. A támogatási összeg maximálisan 50%-ának erejéig.
 2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. A támogatási összeg maximálisan 10%-ának erejéig.
 3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. A támogatási összeg maximálisan 10%-ának erejéig.
 4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt lezárásáig). A támogatási összeg maximálisan 50%-ának erejéig.
 5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. A támogatási összeg maximálisan 10%-ának erejéig.
 6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. A támogatási összeg maximálisan 20%-ának erejéig.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként:

a) Helyi önkormányzatok (GFO 321)

Kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási
kérelmet:

 1. A támogatási kérelmet benyújtó település 3.000 – 20.000 fő állandó lakossal rendelkezik, vagy 3000 főnél kevesebb lakossal rendelkező járási székhely.
 2. A támogatási kérelemben szereplő településen a 18-35 éves korosztály száma csökkenő tendenciát mutat2.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások vonhatóak be (önkormányzatok, önkormányzati társulások akkor, amennyiben megfelelnek az önálló vagy konzorciumvezetőként támogatást igénylő vonatkozásában meghatározott feltételeknek).
a) Egyéb egyesület (GFO 529)
b) Egyéb alapítvány (GFO 569)
c) Egyházi jogi személy (GFO 55)
d) Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
e) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
f) Helyi önkormányzatok (GFO 321)

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft.
 • b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentumok

Felhívas esely otthon

Segédletek

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017.03.06. – 2017.04.15.
 • 2017.04.22. – 2017.06.30.
 • 2017.07.07. – 2017.09.30.
 • 2017.10.07. – 2017.12.30.
 • 2018.01.06. – 2018.03.31.
 • 2018.04.07. – 2018.06.30.
 • 2018.07.07. – 2018.09.30.
 • 2018.10.07. – 2018.12.30.
 • 2019.01.06. – 2019.03.06

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.03.06. naptól 2019.03.06. napig van lehetőség

Pályázatírás önkormányzatoknak!

Pályázat oldala: Esély otthon