phd ösztöndíj Archive

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány PhD tanulmányokat támogató ösztöndíjprogram

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány PhD tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, földrajztudomány, bölcsészettudomány geopolitikai és geostratégiai vonatkozású területei, illetve egyéb geopolitikai vonatkozású interdiszciplináris területek iránt érdeklődő, PhD fokozatot szerezni kívánó hallgatók számára. Előnyt élveznek az alábbi makrorégiókra vonatkozó kutatási témakörök: Kína, Dél- és Délkelet-Ázsia, Oroszország és Közép-Ázsia, Latin-Amerika, Afrika.

Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíj Ph.D. tanulmányok támogatására 2014/2015

A Rézler Gyula Alapítvány hazai tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2014/2015-ös egyetemi tanévre, Ph.D. tanulmányok támogatására. A beérkezett pályázatok szakmai minőségétől függően, a Kuratórium maximum két ösztöndíjat ítél meg.

Drogok, biztonság és demokrácia kutatási ösztöndíj (Drugs, Security and Democracy Fellowship)

A Drugs, Security and Democracy Fellowship olyan, PhD és posztdoktor kutatók számára biztosít ösztöndíjat akik a drogok, a polgárok biztonságát és a demokratikus kormányzást befolyásoló drogpolitikával kapcsolatos kutatásokat folytatnak. A kutatást a Latin-amerikai és a Karibi országokban kell végezni és a kutatás eredményeként szükséges bevonni a karibi- és latin- amerikai térség lakosait. A kutatási ösztöndíjra

Winter School on Law and Finance – Jogi és pénzügyi téli iskola diákoknak (Columbia Egyetem, Párizs)

Winter School on Law and Finance – Jog és pénzügy téli iskola diákoknak (Cloumbia Egyetem, Párizs). A Columbia Egyetem ad helyet a 2014 január 6-9. között megrendezendő Jog és pénzügy téli iskolának, Párizsban a Global Centerben. Az iskolába jogi-, gazdasági területen tanuló végzős vagy PhD hallgatók és fiatal kutatók jelentkezését várják. A részvétel ingyenes. Az

Deák Dénes Ösztöndíj

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületeken doktori iskola hallgatója részére. Pályázni egy évre szóló, részletes kutatási tervvel, szakmai önéletrajzzal és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Andrássy Európa ösztöndíjak

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A projekt során hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói életpálya minden szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújt. A most meghirdetett, Andrássy Európa

Francia doktori és poszt-doktori ösztöndíjak

Francia doktori és poszt-doktori ösztöndíj lehetőségek: Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) és kapcsolódó kutatási intézmények Franciaországban (pl. CNRS, École Polytechnique, ADEME). A CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, francia energetikai ügynökség) pályázatot hirdet doktori tanulmányokra teljes, illetve részfinanszírozott formában.

AHRC PhD Studentship in Museum Studies

The School of Museum Studies is pleased to offer an Arts and Humanities Research Council (AHRC) Studentship for October 2013 entry to its Doctor of Philosophy (PhD) programme. The studentship will pay full-time University UK/EU tuition fees for three years and include an annual maintenance grant.

Bajor ösztöndíj 2012/2013

A bajor BAYHOST intézmény (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) egy éves ösztöndíj lehetőséget hirdet közép- és kelet európai, így magyar hallgatók részére is, posztgraduális vagy doktori tanulmányok folytatására bajor tartományi egyetemeken.

Call For Scholarships To Taiwan

 The International Visegrad Fund—National Science Council, Taiwan Scholarship Program is a pro­gram oper­ated jointly by the Fund and the National Science Council (NSC), Taiwan. The aim of the pro­gram is to facil­i­tate aca­d­e­mic exchanges by pro­vid­ing sup­port to PhD can­di­dates and post­doc­toral researchers from the V4 coun­tries who intend to study or con­duct research in Taiwan.

IRSTEA PhD-ösztöndíj

A francia agrár-környezetgazdálkodási kutató intézet (IRSTEA, régebbi, közismertebb nevén a Cemagref) az idén is meghirdette PhD-ösztöndíjas programját. 

Párizsi ösztöndíjak

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, hogy a párizsi – költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését.

Tanulmányi támogatás román doktori képzésben részt vevő állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-es tanévben szülőföldi felsőoktatási doktori képzésben részt vevő román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.  

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu