palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíj Ph.D. tanulmányok támogatására 2014/2015

Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjA Rézler Gyula Alapítvány hazai tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2014/2015-ös egyetemi tanévre, Ph.D. tanulmányok támogatására. A beérkezett pályázatok szakmai minőségétől függően, a Kuratórium maximum két ösztöndíjat ítél meg.

A pályázaton részt vehet minden magyar, (a pályázat beadási határidejének napján) 35 év alatti, egyetemi Ph.D. programban résztvevő doktorandusz, aki doktori disszertációját a munkaügyi kapcsolatok, a munkaügyi viták, az alternatív vitarendezés, valamint a munka világához kapcsolódó interdiszciplináris témakörből választja. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek témáját doktori iskolájuk tanácsa támogatja.

A pályázatban nem vehetnek részt azok, akik már részesültek (amerikai vagy hazai) Rézler ösztöndíjban.

A sikeres pályázók 2014. szeptember 1-től összesen 450 000 Forint ösztöndíjban részesülnek, a későbbiekben részletezett módon és feltételek mellett.

A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk a Rézler Gyula Alapítványhoz postai úton (Rézler Gyula Alapítvány – 1111 Budapest, Egry József u. 1, 709-es szoba, Tel.: 0620/523-5553) és elektronikusan (secretary@rezler-foundation.hu):

 1. életrajz (Europass formátumban), amelyben a pályázó, ha szükségesnek tartja, kitér jövedelmi- és szociális helyzetére is,
 2. doktori disszertációjának rövid vázlata, a pályázat beadásáig már teljesített kutatási feladatok (maximum 2 oldal terjedelemben),
 3. doktori disszertációjához kapcsolódó azon kutatási feladat rövid ismertetése és ütemezése, amelyhez az Alapítvány támogatását fel kívánja használni (maximum 1 oldal terjedelemben)
 4. publikációs lista.

A pályázat benyújtási határideje:

 • elektronikusan: 2014. május 12. 24:00
 • postai úton: 2014. május 12-i postai bélyegzővel

A pályázatok beérkezését az Alapítvány e-mailben visszaigazolja. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium bírálja el. Az esélyes jelölteket a Kuratórium szóbeli meghallgatásra hívja meg, ahol a jelölt vázolja kutatási elképzeléseit, eddigi munkáját, és a bemutatja doktori tanulmányainak azon konkrét feladatát, amelyhez az Alapítvány támogatását kéri. A szóbeli meghallgatás alkalmával kell bemutatni a pályázati anyagot alátámasztó dokumentumokat (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány, stb.) is.

A szóbeli meghallgatásokra a 2014. június 9-vel kezdődő héten kerül sor. Amennyiben a pályázó nem tud részt venni a meghallgatáson, pályázatát a Kuratórium az elbírálás további folyamatában már nem veszi figyelembe.

Az ösztöndíjat a Kuratórium az alábbi kritériumok együttes mérlegelése alapján ítéli oda a sikeres pályázóknak:

 • a pályázó eddigi tudományos munkássága, eredményei,
 • a disszertáció témájának szakmai értéke, újdonsága, aktualitása és relevanciája,
 • az ösztöndíj szerepe/fontossága a pályázó szakmai fejlődésében és tudományos karrierjében,
 • a pályázó téma iránti elkötelezettsége, motiváltsága,
 • a disszertáció eredményeinek várható hatása az adott tudományágra,
 • a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatósága,
 • a pályázati anyag színvonala, minősége.

Amennyiben a pályázatokat a fenti kritériumok alapján elbírálva több azonos szakmai színvonalú pályázó van, mint ahány ösztöndíjat a Kuratórium meg tud ítélni, akkor – az Alapító szándékának megfelelően – előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik nehezebb anyagi- és/vagy hátrányosabb szociális helyzetben vannak.

A Kuratórium, a szóbeli meghallgatást követő két héten belül, indoklás nélkül értesíti a pályázókat az eredményről.

Az ösztöndíj utalásának rendje és feltételei:

 • az ösztöndíj odaítélését követően az ösztöndíj egyharmada (150 000 Ft) kerül folyósításra;
 • 2015. január 31-ig az ösztöndíjasnak 5-8 oldalas munkabeszámolót kell készítenie, amelyben összefoglalja az Alapítvány által támogatott kutatási feladat végrehajtásában elért eredményeit, valamint ismerteti a következő félévre tervezett kutatási (rész)feladatait. A munkabeszámolót a Kuratórium értékeli, és megfelelő előrehaladás esetén megítéli az ösztöndíj második harmadát;
 • 2015. június 30-ig a Rézler ösztöndíjas benyújtja azt a doktori disszertációjához kapcsolódó, vagy annak részét képező tanulmányt, amelynek elkészítésére – az ösztöndíj tíz hónapos időtartama alatt – vállalkozott. A Kuratórium a tanulmányt értékeli, és megfelelő színvonalú teljesítés esetén, dönt az ösztöndíj utolsó harmadának folyósításáról.

 A Kuratórium fenntartja magának a jogot az ösztöndíj felfüggesztésére és/vagy megvonására, amennyiben a Rézler ösztöndíjas

 • nem tartja be a fentiekben meghatározott határidőket;
 • nem megfelelő szakmai színvonalon, vagy az ösztöndíj megítélésekor vállaltaktól indokolatlanul eltérően teljesít.

A munkabeszámolót, illetve a tanulmányt elektronikus formában kell megküldeni a Rézler Alapítványnak (secretary@rezler-foundation.hu).

A Rézler ösztöndíjas tanulmánya, vagy annak rövidített változata az Alapítvány honlapján nyilvánosságot kap.

LINK: http://www.rezler-foundation.hu/