palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány PhD tanulmányokat támogató ösztöndíjprogram

PAGEOA Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány PhD tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, földrajztudomány, bölcsészettudomány geopolitikai és geostratégiai vonatkozású területei, illetve egyéb geopolitikai vonatkozású interdiszciplináris területek iránt érdeklődő, PhD fokozatot szerezni kívánó hallgatók számára. Előnyt élveznek az alábbi makrorégiókra vonatkozó kutatási témakörök: Kína, Dél- és Délkelet-Ázsia, Oroszország és Közép-Ázsia, Latin-Amerika, Afrika.

Az ösztöndíjnak két típusa van:
A. Magyarországi doktori tanulmányok anyagi támogatása
B. Külföldi egyetemen zajló PhD tanulmányok támogatása

AZ „A” ALPROGRAM ISMERTETÉSE
A pályázatra jelentkezhetnek magyarországi magyar vagy angol nyelvű PhD képzésben a fent megjelölt témakörrel
foglalkozó doktoranduszok.
Az „A” alprogram keretében a magyarországi közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, földrajztudományi, bölcsészettudományi, egyéb interdiszciplináris doktori képzési programba felvételt nyert hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjprogram időtartama 6-12 hónap. Az Alapítvány a pályázatot elnyerő doktorandusz számára a pénzügyi támogatást ad. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinekbemutassa, illetve szakmai rendezvényeken és konzultációkon vegyen részt

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A pályázatra a fenti területeken magyarországi, magyar vagy angol nyelvű PhD képzésben részt vevő
  PhD-diákok jelentkezhetnek.
 2. A programra magyar nyelven leadott pályázattal lehet jelentkezni, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
  1. a. szakmai önéletrajz;
  2. 1-2 oldalas kutatási terv, amelyben szerepelnek a vizsgálandó kérdések, azok motivációi
  3.  a kutatási téma keretében elvégzett eddigi kutatások rövid (maximum fél oldalas) ismertetése
  4. Az alap- és mesterképzés dokumentumainak (diploma, index) másolatai
  5. a PhD hallgatói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentum másolata;
  6. f. ajánlólevél (javasolt).
  7. Kutatási témája kapcsolódjon a geopolitika és kapcsolódó területek témaköréhez.
  8. A részvétel feltétele az angol, vagy német, vagy francia nyelvtudás, haladó olvasás, írás és beszédkészség.

A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2015. január 15-től lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt.

A „B” ALPROGRAM ISMERTETÉSE
A „B” alprogram keretében azok pályázhatnak, akik közgazdaságtudományi, társadalomtudományi földrajztudományi, bölcsészettudományi, vagy egyéb interdiszciplináris szakterületen felvételt nyertek egykülföldi felsőoktatási intézmény PhD programjára. A program célja, hogy az ösztöndíj segítségével fiatal magyar kutatók nemzetközileg is elismert fokozatot szerezzenek, és kutatásukkal erősítsék a magyar szakemberek jelenlétét a nemzetközi geopolitikai gondolkodásban, illetve hazatérve, tapasztalataikkal elősegítsék hazánk és a régió geopolitikai súlyának növelését.

 • Tekintettel arra, hogy egy külföldi doktori képzésbe való felvétel jelentős előkészületeket igényelhet a pályázat legkorábban a 2015/2016-os tanévtől induló képzések támogatására irányul.
 • Az ösztöndíj maximális összege a képzés első évének tandíját és utazási költségeit fedezi. A pályázó köteles jelentkezni egyetemi forrásokra is, a PAGEO alapítvány az elnyert egyetemi támogatás és az első év teljes költségei közötti különbözetet fedezi.
 • Az ösztöndíjas folyamatosan kapcsolatot tart az Alapítvánnyal és félévente beszámol kutatómunkájának előrehaladásáról, az általa látogatott szakmai konferenciák eredményeiről, stb. szükség esetén az Alapítvány rendelkezésére áll, a kutatási témájához kapcsolódóan.
 • A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa.
 • Elvárás továbbá, hogy az ösztöndíjas hazai publikációk és/vagy konferencia előadások keretében a hazai tudományos közönséggel is megismertesse eredményeit.
  A támogatott ösztöndíjas vállalja, hogy abszolutóriumát, illetve a tantervben rögzített tanegységeit tantervi keretei szerinti időben megszerzi, doktori fokozatát az abszolutóriumot követő maximum két éven belül megszerzi.
  A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2015. január 15-től lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a leendő ösztöndíjassal. Az Alapítvány a pályázatokról előzetes döntést hoz, a támogatási szerződést abban az esetben köti meg, ha a jelölt felvételt nyer a megcélzott doktori képzésre.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. Részletes kutatási és munkaterv, amely kitér a kutatás várható magyarországi hasznosíthatóságára
 2. Felvétel valamely oktatási intézmény kapcsolódó doktori programjára
 3. Az oktatási intézmény és annak képzési programjának bemutatása (egy oldalas összefoglaló és melléklet a képzési információkról)
 4. Angol-és magyar nyelvű önéletrajz
 5. Angol-és magyar nyelvű motivációs levél, amelyben a pályázó kifejti, hogy pontosan miben és hogyan kíván hozzájárulni a hazai geopolitikai gondolkodás erősítéséhez
 6. Angol és/vagy a célország nyelvének magas szintű ismerete
 7. Két szakmai ajánlólevél
 8. Az alap- és mesterképzés dokumentumainak (diploma, index) másolatai
 9. Részletes, megfelelő adatokkal alátámasztott kalkuláció a várható költségekről (tandíj, átlagos meg- élhetési költségek)

Jelentkezés: 2015. január 15-től folyamatosan. A jelentkezéseket elektronikus formában, a palyazat@pageobudapest.hu e-mail címre várjuk. A tárgy mezőben feltétlenül tüntessék fel „PAGEO PhD Program 2015”.

Kapcsolat
További részleteket és az aktuális legfrissebb információkat (mindkét alprogramra vonatkozóan) az Alapítvány honlapján lehet találni: www.pageobudapest.hu