palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat publikációs és kutatási programban való részvételre

PAGEOA Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány elő szeretné segíteni, hogy a geopolitika és kapcsolódó diszciplínák témakörében olyan új tudományos eredmények szülessenek, ill. olyan publikációk jelenjenek meg, amelyek segítik a szakterület hazai megerősödését, és tudásteremtéssel hozzájárulhatnak Magyarország geopolitikai és gazdasági érvényesülésére irányuló törekvésekhez. A program célja olyan geopolitikai, geostratégiai, a gazdaság térbeli fejlődésével kapcsolatos folyamatok és jelenségek feltárása és az ezekkel kapcsolatos eredmények megjelentetése, amelyek Magyarország szempontjából relevánsak, az ország számára lehetőséget jelentenek, vagy valamiféle választ igényelnek.

Ennek érdekében a program keretében támogatás adható a témakörhöz kapcsolódóan hazai kutatók eredményeinek publikálására (pl. könyvkiadás) meghatározó külföldi szerzők publikációk magyar nyelvű megjelentetésére, Magyarország szempontjából meghatározó geopolitikai, területi gazdasági kutatások megvalósítására,beleértve a globális kihívásokra adott sikeres regionális-helyi válaszok témakörét is. Pályázni lehet költségvetésselalátámasztott módon a publikálás esetében a kiadás dologi költségeire (előkészítés, tördelés, nyomdai kivitelezésstb.), szerkesztői, lektori és fordítási költségekre, idegen nyelvű publikáció esetében szerzői díjra (150 ezer forint / szerzői ív), a kutatások vonatkozásában a teljes kutatási költségre maximum 15 millió Ft értékig. Publikálás esetén könyv, szakkönyv, ismeretterjesztő kiadvány, tankönyv és egyéb kiadvány egyaránt támogatható.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

 1. Kapcsolódás a fenti célokhoz
 2. A pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia, amelyeket kérjük, a palyazat@pageobudapest.hu email címre küldjék el, a tárgy mezőben tüntessék fel: „PAGEO publikációs és kutatási program 2015”.
  • A publikáció céljának, indokoltságának, újszerűségének és tartalmi felépítésének bemutatása
  • A szerző(k), ill. a kutatási résztvevők szakmai bemutatása, – önéletrajzokat mellékelve
  • Költségvetés, publikációs megjelentetés esetén lehetőleg kiadói árajánlattal
  • Kutatás esetén ütemezési és kapacitásterv
   A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2015. január 15-től lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a publikáció leendő szerzőivel.

KAPCSOLAT
További részleteket és az aktuális legfrissebb információkat (mindkét alprogramra vonatkozóan) az Alapítványhonlapján lehet találni: www.pageobudapest.hu
A pályázatot kérjük a palyazat@pageobudapest.hu email címre küldjék „PAGEO publikációs és kutatási program 2015” megjelöléssel.