palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IRSTEA PhD-ösztöndíj

A francia agrár-környezetgazdálkodási kutató intézet (IRSTEA, régebbi, közismertebb nevén a Cemagref) az idén is meghirdette PhD-ösztöndíjas programját. 

Az IRSTEA elsősorban a környezet állapotát érintő tudományos és technológiai kutatásokra szakosodott költségvetési kutatóhely, tevékenysége során érinti többek között a természetes vizeket és vízi ökoszisztémákat, a szennyvízkezelést és szilárd (elsősorban háztartási) hulladék-gazdálkodást valamint a mezőgazdaság környezetvédelemmel kapcsolatos területeit. Nemzetközi kapcsolatai igen sokrétűek és gyakorlatilag a világ minden területét érintik, Európán belül pedig meghatározó szerepük van a PEER-programban (http://www.peer.eu/). Az intézmény szakmai felügyeletét a mezőgazdasági és a környezetvédelmi tárca közösen látja el, az alkalmazotti létszám 1600, ebből 550 állandó, teljes munkaidőben foglalkoztatott személy, valamint 240 doktori és posztdoktori ösztöndíjas. Központja a párizsi agglomeráció déli részén található Antony-ban van, további kutatóhelyei megtalálhatók az alábbi városokban: Nogent-sur-Vernisson, Rennes, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence.

A doktori ösztöndíj finanszírozásába adott esetben külső partner (vállalat, szakmai szervezet, önkormányzat, más kutatóintézet) is bekapcsolódhat. A doktorandusz az IRSTEA-val három évre szóló határozott idejű szerződést köt, erre az időre társadalombiztosítási ellátásra is jogosultságot szerez, a havi illetménye bruttó 1852,11 euró (nettó kb. 1510 euró).

A jelentkezőnek MSc vagy ezzel egyenértékű diplomával kell rendelkeznie a szerződés aláírásának pillanatában.

  • a jelentkezőknek föl kell venniük a kapcsolatot a meghirdetett témák témavezetőivel, valamint le kell tölteniük a jelentkezési lapot,
  • a kész pályázatot valamint annak mellékleteit (végzettséget igazoló dokumentumok valamint a személyazonosságot bizonyító dokumentumok másolata) a témavezetőhöz kell eljuttatniuk 2012. május 20-ig,
  • a pályázatokat az IRSTEA tudományos igazgatója által elnökölt bizottság bírálja el 2012 júniusában,
  • a pályázók kiértesítése 2012 júliusában történik meg,
  • az ösztöndíjat elnyertek alapesetben 2012. december 1-jén kezdhetik meg doktori cselekményüket a Cemagref-nél.

A részletes tudnivalók:

http://www.irstea.fr/

http://www.peer.eu