palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztése pályázat

fszk pályázatokA Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet “A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztése” címmel.

A pályázati felhívás hivatkozási száma: 41042

A program forrása: A program teljes költségvetése 10.000.000 Ft, melyet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet bocsát rendelkezésre a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének terhére. A pályázat keretében szolgáltatásvásárlásra fordítható összeg 3.200.000 Ft

A pályázat keretében elnyerhető megrendelés
Pályázni a szakmai fejlesztési tevékenységet felölelő vállalkozási szerződés megkötésére lehet.
A program keretében támogatható pályázatok száma: 1 db
A nyertes pályázóval köthető vállalkozói szerződés összege: 3.200.000 Ft

A program célja
Átfogó, hosszú távú célok:

 • az SNI tanulók munkaerőpiacra való belépésének tervszerű és tudatos előkészítése, megvalósítása, ezzel biztosítva a foglalkoztatáshoz kapcsolódó esélyegyenlőséget
 • az iskola sikerességének növelése, mely sikeresség mérőfoka a tanulók hatékony felkészítése az önálló munkavégzésre és beillesztése a konkrét munkahelyre
 • szakmai kompetencia fejlesztésével attitűdváltás elősegítése a programban részt vevő intézmény munkatársai körében, továbbá közvetett hatásként a programmal kapcsolatba kerülő munkáltatók, munkaerő-piaci szereplők, szülők szemléletének alakítása

Konkrét cél:

 • iskolai munkaerő-piaci szolgáltatás-modell kidolgozása
 • a szolgáltatás-modell kipróbálása egy intézményben

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeknek kell megvalósulniuk

 • a projektidőszak alatt legalább 10 alkalommal helyszíni monitorozás biztosítása;
 • a monitorozás tapasztalatait figyelembe véve szakmai támogatás biztosítása az iskolának;
 • a projektidőszak alatt legalább 5 alkalommal szakmai-fejlesztési kerekasztalon való részvétel;
 • szolgáltatási modell kialakítása;

A projekt zárásaként terjesztési terv készül, melyet a Közalapítvány szakmai koordinálása mellett készít el az iskola és a monitoring szervezet. Hazai tekintetben 101 speciális szakiskola tekinthető potenciális befogadó körnek (a KIR adatbázis nyomán), továbbá a szakiskolák közül az integrációt felvállaló intézmények kerülhetnek a látókörbe.

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeknek kell megvalósulniuk

 • a projektidőszak alatt legalább 10 alkalommal helyszíni monitorozás biztosítása;
 • a monitorozás tapasztalatait figyelembe véve szakmai támogatás biztosítása az iskolának;
 • a projektidőszak alatt legalább 5 alkalommal szakmai-fejlesztési kerekasztalon való részvétel;
 • szolgáltatási modell kialakítása;

A projekt zárásaként terjesztési terv készül, melyet a Közalapítvány szakmai koordinálása mellett készít el az iskola és a monitoring szervezet. Hazai tekintetben 101 speciális szakiskola tekinthető potenciális befogadó körnek (a KIR adatbázis nyomán), továbbá a szakiskolák közül az integrációt felvállaló intézmények kerülhetnek a látókörbe.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon intézmények, szervezetek, illetve szakértői csoportok, melyek tapasztalattal bírnak munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, illetve ezek fejlesztése, adaptálása területén.

A szakértői csoport esetén elvárt, hogy egyik tagján keresztül, vállalkozásként (pl. egyéni vállalkozás, Kft, Bt) nyújtsa be a pályázatot.

A támogatott projekt időtartama

 • A támogatott projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010. november 1.
 • A támogatott projektet legkésőbb: 2012. március 31-ig meg kell valósítani.
 • A végső szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 2012. április 30.

A pályázat formai előírásai
A pályázati dokumentáció 2010. augusztus 27-től, a regisztrációt követően letölthető a Közalapítvány honlapjáról.

A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban postai úton (ajánlott, vagy tértivevényes levélként), vagy személyesen (ebben az esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges) kell az alábbi címre eljuttatniuk:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. V. emelet

Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon, hanem pl. faxon vagy e-mail útján érkeznek, elutasításra kerülnek.
A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és egy másolati példányban, illetve két példányban elektronikus adathordozón kell beadni.

Mindkét elektronikus adathordozó hibája esetén a pályázó az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles ezeket újólag megküldeni a Közalapítvány részére.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét.
A pályázatokat A4-es papírra, Ariel 11 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni. Az eredeti és másolati példányt FŰZVE vagy KÖTVE tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el.

A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázat megvalósítására 20 000 Ft regisztrációs díj befizetésével lehet pályázni, melyet a Közalapítvány MÁK 10032000-00290531-00000017 számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A postai készpénzfeladási csekk, illetve banki átutalási megbízás közlemény rovataiban fel kell tüntetni a 41042 pályázat kódjelet.

A pályázati díjról a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére.

Elérhetőségeink
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 06 (1) 450-3233
Fax: 36 (1) 450-3235
Honlap: www.fszk.hu
e-mail: bay.gabor@fszk.hu

Segítségnyújtás a pályázók számára
A Közalapítvány 2010. szeptember 14-án 10.00 órai kezdettel pályázati konzultációs napot szervez a programra pályázni kívánó szervezetek és szakértői csoportok számára, ahol közvetlenül feltehetik kérdéseiket a pályázati konstrukcióval kapcsolatban. A pályázati konzultációs napon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, a jelentkezéseket a bay.gabor@fszk.hu címre küldhetik.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével e-mailben vagy faxon lehet eljuttatni az alábbi címekre.

E-mail cím: bay.gabor@fszk.hu
Fax: 06-1/450-3233

Letölthető pályázati dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati űrlap
Közpénzügyi tájékoztató

Pályázatok beérkezésének határideje: 2010. szeptember 27. 16 óra

Forrás: http://www.fszk.hu/