palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jóváhagyott projektek a Dél-Dunántúli Régióban

umft pályázatLezárult a zsűrizés a Dél-Dunántúl régióban a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek felzárkóztatását szolgáló program keretében. Ennek alapján a múlt héten tudhatták meg az érdekeltek, hogy milyen fejlesztésekre lesz lehetőségük.

A 33 érintett kistérségnek január végéig kellett benyújtania a végleges, komplex projektcsomagot a kistérségenként megállapított támogatás felhasználásáról. A javaslatok egy zsűrizésen mentek keresztül, amely a Dél-Dunántúl régióban, március végén indult, s áprilisban be is fejeződött. A zsűrizést követően a pontosított projektjavaslatok alapján írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a kifejezetten a kistérségeknek szóló felhívásokat, amelyekre így lényegében verseny nélkül nyújthatják be részletes projektjavaslatukat.

A régióban a Lengyeltóti Kistérség fejlesztési projektcsomagjában többek között két családi napközi, komplex roma foglalkoztatási program és a Hospice ápolószolgálat terve szerepel. A Barcsi Kistérségben jelentősen javulhat a hátrányos helyzetű rétegek, a mélyszegénységben élő családok és a romák helyzete, a „foglalkoztatási ösztöndíj” projekt pedig megteremtheti az alapját annak az ösztöndíjrendszernek, amelyet hátrányos helyzetű fiatalok vehetnének igénybe. Egyidejűleg kiépülhet a Roma Kistérségi Foglalkoztatási Koordinációs Hálózat, létrejöhet egy termelőiskola Barcson, amely a halmozottan hátrányos helyzetű 16-25 év közötti fiatalok munkaerő-piaci integrációját, reintegrációját szolgálná. Ugyanitt a Wififaluprojekt a mélyszegénységben élő családokat zárkóztatná fel – speciális képzéseken keresztül – az információs társadalomhoz.

A Szigetvári Kistérség projektcsomagjában több város vízrendezési terve szerepel. Ennek keretében többek között elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítését, rekonstrukcióját, belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukcióját, valamint a belterületet védő övárokrendszer kiépítését tervezik. A hátrányos helyzetűek szakmához jutásának segítésére létrejön a „Segítőkéz” csoport, s jelentős beruházások kapcsolódnak az integrált mikrotérségi szociális, gyermekjóléti és egészségügyi központok létrehozásához is.

A Tamási Kistérség projektcsomagjában helyet kapott több város szennyvízkezelési projektje, továbbá a „Vidd Haza a Tudást!” és az „ÉLET SZÍNHÁZA” program. Az utóbbi különösen érdekes kezdeményezés. A lényege az, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű, roma fiatalok és gyermekek társadalmi integrációját úgy segítse elő, hogy a velük szemben megjelenő mindennapi diszkriminációt drámapedagógiai eszközökkel kezeli.
(VG)