palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Uniós pályázat sport célokra

Európai Bizottság pályázataSportprojektek támogatására tett közzé pályázati felhívást az Európai Bizottság. Céljuk, hogy – a sportról szóló fehér könyvben lefektetett prioritások alapján – előkészítsék a későbbi sportra vonatkozó uniós intézkedéseket.

A pályázati felhívás azokhoz a sportot támogató, transznacionális projektekhez nyújt támogatást, amelyeknél közintézmények vagy civil szervezetek megfelelő hálózatokat és helyes gyakorlatokat tárnak fel és tesztelnek, az alábbi témákban:

a) az egészségvédő testmozgás elősegítése,
b) a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés előmozdítása,
c) a fogyatékkal élők sportolásának támogatásával az alapvető európai értékék előmozdítása,
d) a nemek közötti egyenlőség elősegítése a sport területén.

A projekteknek 2009. december 1. és 2010. március 31. között kell elindulniuk, és legkésőbb 2011. március 31-én kell lezárulniuk.

A pályázatok Európai Bizottsághoz történő benyújtásának határideje 2009. augusztus 31.

A pályázati felhívás teljes szövege (a pályázathoz szükséges dokumentáció) és a pályázati űrlapok, az alábbi weboldalról: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm tölthetők le.

A pályázatoknak meg kell felelniük az ajánlatkérésben meghatározott valamennyi követelménynek, beadásuk kizárólag az e célra szolgáló űrlapokon történhet.