palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2016

kormányzati portál pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Emberi Erőforrások Minisztere 2016. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára anyanyelvű és kétnyelvű – amely nemzetiségnél ilyen nincs, nyelvoktató – nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére pályázatot hirdet.

 

A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján.

Az ösztöndíj forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/56.  „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.

A 2016/2017. és 2017/2018. tanévre összesen 28 800 000 forint ösztöndíj támogatás nyújtható, melyből 14 400 000 forint a 2016. évi költségvetést terheli, a fennmaradó 14 400 000 forint esetében pedig éven túli kötelezettség vállalásával kerül sor az ösztöndíj forrásának biztosítására.

Együttes pályázatot az alábbi intézmény és tanulója nyújthat be:

 • 035271 – Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium, Budapest
 • 035278 – Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, Budapest
 • 027939 – Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja
 • 200607 – Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba
 • 035288 – Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium – Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium, Budapest
 • 035304 – Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim, Budapest
 • 035326 – Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Budapest
 • 036360 – Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Gyönk
 • 028387 – Nicolae Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium , Gyula
 • 027240 – Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs
 • 027397 – Pécsi Leőwey Klára Gimnázium , Pécs
 • 200406 – Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium  és Pedagógiai Intézet- Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim, Pécs
 • 200410 – Schiller Középiskola és Kollégium  – Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Werischwar, Pilisvörösvár
 • 030693 – Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium , Sopron
 • 201173 – Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata
 • 037169 – Lovassy László Gimnázium (Lovassy-László-Gymnasium), Veszprém
 • 027415 – Gandhi Gimnázium és Kollégium, Pécs
 • 200475 -„Kis Tigris” Gimnázium, Szakközépiskola  és Szakiskola, Komló
 • 201035 – Dr. Ámbédkár Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Sajókaza
 • 200235 – Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium, Budapest
 • 200312 – Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium, Szolnok
 • 201362 – Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola, Magyarhertelend
 • 200627 – Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentgotthárd
 • 036752 –  III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Szentgotthárd

Ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki:

 • a 3. pont szerinti intézmények valamelyikével együttesen terjeszti elő pályázatát és
 • a pályázat benyújtásakor az intézmény utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi.

Az ösztöndíj megállapításának további feltételei:

 • a pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki
  • nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,
  • tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a Rendelet szerint számítandó 4.00 átlageredményt eléri,
  • más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá
  • aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez;
 • ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki
  • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
  • a Rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – az intézmény nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző 2016/2017-os és 2017/2018-es tanévben havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj/tanuló folyósítása.

Az ösztöndíjas keretszám: a 2016. évi pályázat keretében ösztöndíjban középiskolánként egy, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamát végző tanuló részesülhet.

A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága Nemzetiségi Főosztály levelezési címére – 1884 Budapest Pf. 1. – történő beérkezésének) határideje jelen felhívás közzétételét követő 30. nap.

Letölthető dokumentum

2016 Ösztöndíj pályázati felhívás_03 17_jf korr

 

 

 

 

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága
Nemzetiségi Főosztály osztályvezetője, Tircsi Richárd
(Telefon: +36 (1) 795 6484; Fax: +36 (1) 795 0582; E-mail: richard.tircsi@emmi.gov.hu