palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élen a tanulásban, élen a sportban sportpályázat

budapest_logoBudapest Főváros Önkormányzata pályázati felhívása a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára.

A pályázat célja:

  1. A fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
  2. A köznevelési intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése.
  3. A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.

A pályázat elnyerésére az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

A./ Tanulmányi eredmények:

  • I. A budapesti alapfokú köznevelési intézmények 5-8. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,80 vagy annál magasabb.
  • II. A budapesti középfokú köznevelési intézmények 9-14. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,50 vagy annál magasabb.
  •  III. A budapesti székhelyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,00 vagy annál magasabb.
  • Mindhárom kategóriában a sajátos nevelési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várjuk.
  • A tanulmányi átlagnál a 2015/2016-os tanév I. félévét, illetve felsőoktatási intézményeknél a 2015/2016. tanév első félév vizsgaidőszakában letett vizsgák eredményének átlagát kell figyelembe venni. A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el!

B./ Sporteredmények:
Azok jelentkezhetnek, akik eredményesen szerepeltek 2015. évben a következő dokumentált, elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken, melyek a sportági szakszövetségek, valamint sportszövetségek hivatalos nemzetközi és hazai versenynaptárában szerepeltek. Több fordulós versenyek, bajnokságok esetében a 2015. évben lezárultakat vesszük figyelembe.

I. Egyetemi Világbajnokság, Főiskolai EB, Európai Egyetemi Játékok I-VI. hely
Felnőtt ill. korosztályos VB-EB,
Középiskolai Világbajnokság (ISF), valamint
Világkupa (egyéni szám, vagy csapatverseny)

II. Hazai országos vagy budapesti felnőtt bajnokságok
egyéni versenyszámban I-VI. hely
csapatversenyben I-III. hely

III. Országos vagy budapesti korosztályos bajnokságok
országos egyéni versenyszámban I-VI. hely
országos csapatversenyben I-III. hely
budapesti egyéni versenyszámban I-III. hely
budapesti csapatversenyben I. hely

IV. Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság
egyéni versenyszámban I-III. hely
csapatversenyben I. hely

V. Diákolimpia országos döntő
egyéni versenyszámban I-III. hely
csapatversenyben I. hely

VI. Fogyatékkal élő sportolók Nemzetközi I-VI. hely
Országos Bajnoksága I-III. hely
egyéni versenyszámban I-III. hely
csapatversenyben I. hely

C./ Igazolások:

Tanulmányi eredmények:
A 2015/2016-os tanév első félévi tanulmányi átlageredménye, melyről a köznevelési intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított félévi értesítő másolatát kell csatolni. A másolatot az intézmény vezetőjével hitelesíttetni kell (intézményvezető, vagy tanulmányi iroda aláírása, köznevelési intézmény bélyegzője). Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.
Tanulmányi átlageredmény: a magatartás és szorgalom jegyek kivételével, az összes számmal meghatározott érdemjegy, vagy vizsgaeredmény számtani átlaga.
A csak szöveges értékelést kapott tárgyak eredményét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
A tanulmányi átlageredményt az adatlapon fel kell tüntetni!

Sporteredmények:

I. esetén országos sportági szakszövetség, vagy országos sportági szövetség
II. esetén országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség
III. esetén országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség
IV. esetén Magyar, illetve Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
V. esetén Magyar Diáksport Szövetség
VI. esetén Magyar Paraolimpiai Bizottság
Sajátos nevelési igényű tanulók/hallgatók esetén a sportszövetségi igazolást a verseny jellege szerinti szakszövetségnek kell igazolni.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás és adatlaő

Az adatokat a mellékelt nyomtatványon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) lehet benyújtani a Budapesti Diáksport Szövetséghez (1053 Budapest Curia u 3 . III. ½. emelet 2.).

HATÁRIDŐ: 2016. május 27. péntek 12.00 óráig

Az adatlapok a Budapesti Diáksport Szövetségnél (1053 Budapest, Curia u. 3. III. ½. emelet 2.), valamint a tankerületi köznevelési és kerületi sportigazgatási szervezeteknél és a felsőoktatási intézmények testnevelési tanszékein igényelhetők, vagy letölthetők a Városháza honlapjáról (www.budapest.hu) címen. A pályázat elnyerésével kapcsolatban információ kérhető: Kovács Eszter szövetségi- és sportszakmai referens (telefon: 999-9468) vagy Pinnyey Richárd BDSZ főtitkártól (telefon: 266-7993).
A beadási határidő után, vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá a formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt nem szólítjuk fel.