palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Év Gyógynövénye rajzpályázat

’Kamilla, az Év Gyógynövénye, 2016 rajzpályázat

’’Kamilla, az Év Gyógynövénye, 2016” az MGYT Gyógynövény Szakosztály rajzpályázata 7-15 éves gyerekeknek.


Cél: A gyermekek gyógynövények iránti érdeklődésének felkeltése
Célcsoport: 7-15 éves diákok

Időpontok, határidők:
A pályázat meghirdetése: 2016. május 2.
Az alkotások postára adásának határideje: 2016. október 14.
Értékelés, bírálat: 2016. október 28.
Díjazottak értesítése: 2016. november 4.

Eredményhirdetés: 2016. november 26.

A pályázat tartalma és benyújtásának formája
A pályamunka elkészítésének módszerét, technikáját nem határozzuk meg, abban lehetőséget kívánunk biztosítani az egyedi, kreatív megoldásoknak, fiatalos ötleteknek. Pályázónként egy darab alkotás küldhető be.

Maximum A/3 (420 mm x 297 mm) méretű, vagy annál kisebb, papíralapú egyéni alkotásokat várunk.

Kérjük, hogy a pályamunkák mindkét oldalára, fehér alapú területre, szíveskedjenek nyomtatott betűkkel felírni az alkotó nevét, települését és életkorát. Az alkotási felületre egy kb. 6×3 cm-es területen, lehetőleg valamelyik alsó sarokban jelenítsék meg az alkotó nevét, születési évét, lakóhelyének települését.

A hátoldalon lehetőségük van az alkotás címének megjelenítésére, illetve ha fontosnak, érdekesnek tartják, akkor az alkotó rövid bemutatására is. Kérjük, hogy a pontos beazonosíthatóság érdekében ezt felkészítő tanárok, vagy szülők segítsék.
A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás e-mailen keresztül történik. Ennek érdekében kérjük, hogy pályamunkát beküldők (vagy szüleik, tanáraik) a pályamunka hátoldalán, alkotásonként legalább egy e-mail címet megadni szíveskedjenek. Ennek hiányában nincs lehetőségünk értesítést küldeni az eredményekről. Abban az esetben, ha egy tanintézményből több pályamunka is érkezik, szívesen vesszük, ha az iskola elérhetőségét, valamint a pályázatra történő felkészülést segítő pedagógus(ok) elérhetőségét is megadják részünkre. Amennyiben az alkotás hátoldala nem megfelelő a szükséges adatok megadására, akkor, kérjük, hogy azokat egy mellékelt lapon szíveskedjenek megküldeni.

Benyújtás

Az alkotásokat postai úton, az alábbi címre kérjük elküldeni
Dr. Tóth Barbara
SZTE Farmakognóziai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

A rajzok személyesen is leadhatók a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának
portáján (Szeged, Eötvös u. 6.) zárt borítékban a fenti címzéssel ellátva.

Kategóriák, nyeremények

  • I. kategória: 7-11 évesek
  • II. kategória: 12-15 évesek

A pályázat legfiatalabb résztvevői azok a gyermekek lehetnek, akik 2016-ban töltik be a 7. életévüket, a legidősebbek pedig azok a fiatalok, akik ebben az évben a 15. életévüket töltik be.
A beérkezett művek közül zsűri választja ki kategóriánként az első három díjazottat, akik nyereménye ajándékcsomag, illetve a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje és a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert
által felajánlott családi belépőjegy.

Jogi kitétel
A pályázók – illetve annak képviselői (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a pályamunkáikat a szervezők a jövőben kiállításokon, kiadványokban és közösségi felületeken szabadon felhasználhassák. Az alkotások a szervezők tulajdonát képezik, akik arra törekszenek, hogy azokat a lehető legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék. A pályamunkákat nem adjuk vissza, azokat minimum 1 évig megőrizzük.
A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadást és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.
Részletek és aktualitások: gyogynovenylap.hu és www.facebook.com/MgytGyogynovenySzakosztaly

További információ: Dr. Tóth Barbara, pályázatszervező, toth.barbara@pharmacognosy.hu