palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PANKKK könnyűzenei export pályázat

pankkk palyazatA támogatás célja: A hazai élő könnyűzenei export fejlesztése, hazai zenekarok külföldi koncertjeinek, turnéinak, promóciós kampányainak, egyéb export kötődésű projektjeinek támogatása.

A pályázat pénzügyi forrása:
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat (4). Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 M Ft.

Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói (a program kizárólag élőben megszólaló, koncertező zenekarokhoz kötődő projekteket támogat).

A pályázat lebonyolítója: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Megvalósítási időszak: 2010. január 1. – 2010. május 31.
Az elszámolt költségek számlái esetében a teljesítés dátumának is erre az időszakra kell esnie.

A pályázatok postára adási és e-mailes beküldési határideje: 2009. december 20.

A postai küldemények és az e-mailek esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázók köre:
hazai zenekarokat képviselő szervezetek és magánszemélyek.
Minden esetben szükség van a költségekre vonatkozó számlákat befogadni és a PANKKK felé elszámolni képes pályázó szervezetre (pénzügyi lebonyolítóra), amely lehet belföldi gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, nonprofit szervezet vagy közművelődési intézmény.

Pályázatonként megítélhető támogatás: 300.000 – 2.500.000 Ft
Egy pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) több pályázatban is szerepelhet.

Támogatható költségek:

 • útiköltség,
 • szállás,
 • külföldi promóciós szolgáltatás,
 • külföldi hirdetések,
 • egyéb, a szerződéskötés során egyeztetett és támogató által jóváhagyott, a pályázati téma megvalósításához szorosan kötődő költségek.


Saját forrás:
minimum 20%
A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%-át fedezheti. (Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a nettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a bruttó összegekre kell kalkulálni.)

A pályázatok kötelező tartalma:
Postai és e-mailes regisztrációra egyaránt szükség van.

Postai úton, egy példányban, egy csomagban elküldve:

 • Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A pályázó rövid bemutatása (a korábbi külföldi tevékenységek részletezésével) és a pályázati téma rövid kifejtése, kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelemben.
 • A pályázati téma megvalósításához kapcsolódó előszerződések, meghívólevelek, árajánlatok, egyéb előkészítő anyagok (amennyiben ezek rendelkezésre állnak)
 • A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogi dokumentáció:
  • cégkivonat;
  • vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázó esetében nem igényelhető cégkivonat);
  • vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 • A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) aláírási címpéldányának hiteles másolata. Hiteles másolat: közjegyző, az okmányt kiadó intézmény, vagy a szervezet képviseletére jogosult személy által hitelesített dokumentum. A szervezet képviselője általi hitelesítés esetén szükséges: dátum, aláírás, pecsét és „a másolat az eredetivel megegyező” felirat. Amennyiben egy pénzügyi lebonyolító szervezet egynél több pályázatban is szerepel, a hiteles dokumentumokat csak egyszer kell becsatolni, a többi pályázat esetében egy-egy másolatot kell mellékelni és ezeken jelezni kell, hogy a hiteles dokumentumok mely pályázathoz lettek mellékelve.
 • A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) ÁHT nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).

E-mailben, doc vagy pdf formátumban, egy dokumentumként elküldve:

 • A pályázó rövid bemutatása és a pályázati téma rövid kifejtése, kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelemben.
 • A pályázati téma megvalósításához kapcsolódó meghívólevelek, árajánlatok, egyéb előkészítő anyagok (amennyiben ezek rendelkezésre állnak)

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) ÁHT nyilatkozata

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme

Postai és e-mailes pályázati elérhetőségek:
Postacím: PANKKK Programiroda, 1364 Budapest Pf. 40.
Kérjük, hogy a pályázati anyagokat tartalmazó borítékra írják rá: „PANKKK export 2009”.
E-mail: illes.nagy@pankkk.hu
Információ: Nagy Illés, tel.: (30) 398-55-19
(A beérkezett e-maileket válasz e-mailben igazoljuk vissza. Válasz hiányában kérjük ismételten vegye fel velünk a kapcsolatot.)

A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. december 29-30.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:

Az előzetes pontozás az e-mailen elküldött dokumentumok alapján történik, ezért kulcsfontosságú, hogy ezek megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Az előzetes pontozást követően a bírálóbizottság az e-mailen beküldött dokumentumokat összeveti a postai úton beküldött pályázati anyagokkal, majd közös döntéssel véglegesíti a pályázatok szakmai elbírálását.

Az elbírálás legfontosabb szempontjai:

 • a pályázó zenekar vagy szervezet szakmai háttere, exportképessége (pl. online felületei),
 • a pályázó egyéb lehetséges forrásai (pl. egyéb pályázatok), korábbi külföldi tevékenysége,
 • a projekt kapcsán várható érdeklődés és a hosszú távú fejlődés lehetősége (hosszabb távú projektek előnyt élveznek),
 • újabb koncertlehetőségek, turné felkérés, szerződések esélyei,
 • a projekt megvalósításával kapcsolatos tervek realitása és pontossága, az előkészítő anyagok (pl. előszerződések, meghívólevelek, árajánlatok) megléte.

A pályázó adott esetben (országonként eltérő módon) számíthat a külföldi Magyar Intézetek segítségére is, ezért a projektek tervezése során velük is érdemes felvenni a kapcsolatot.

A Szakértő Bizottság javasolt tagjai:
Újfalusi Gábor (közművelődési igazgató, MMIKL)
Szép Fruzsina (programigazgató, Sziget Fesztivál)
Réz György (Est Média, Majdnem Híres Rocksuli)
Marinka Csaba (kommunikációs szakértő, Fork, Spoon and Knife PR ügynökség)
Bodrogi András (program koordinátor, Magyar Zenei Exportiroda)

A bizottság munkáját segítő külföldi szakértő:
Henna Salo (program koordinátor, Finn Zenei Információs Központ)

A támogatásokról a szakértő bizottság javaslata alapján az OKM államtitkára dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat lebonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és a www.pankkk.hu honlapokon is közzéteszi.

Támogatási szerződések megkötése:
A nyertes pályázókkal és pénzügyi lebonyolítóikkal a hivatalos döntések megszületését követően (45 napon belül) a pályázat lebonyolítója támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázóknak vagy pénzügyi lebonyolítóknak a támogatási szerződések megkötése előtt az alábbi dokumentumokat kell kötelezően beküldeniük:

 1. a pályázó vagy pénzügyi lebonyolító számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított inkasszó meghatalmazás, amely a támogatási összeg előfinanszírozás formájában kifizetésre kerülő 50%-ára vonatkozik;
 2. 30 napnál nem régebbi APEH és VPOP „nullás igazolás”.

A támogatási szerződés melléklete a támogatási összegnek megfelelő, végleges költségvetés. Ebben a pályázati lapon megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet, amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.

A támogatási összegek folyósítása:

A támogatások vissza nem térítendő pénzügyi támogatások formájában kerülnek kifizetésre két ütemben:

 • I. ütem: A támogatási szerződések megkötését követően a pályázóknak megítélt támogatási keret 50%-a kifizetésre kerül.
 • II. ütem: A második 50% kifizetésére a pályázat elszámolásának kézhezvételét és elfogadását követően, legkésőbb 2010. június 30-án kerül sor. Amennyiben a pályázó hamarabb számol el, a támogatás kifizetésének II. üteme is hamarabb teljesíthető.

Elszámolás:
A pályázatok elszámolását a támogatási szerződések megkötését követően, legkésőbb 2010. június 4-ig kell megküldeni a PANKKK Programiroda címére.

A pénzügyi és szakmai beszámolók kötelező tartalma:

 1. Szakmai beszámoló: tartalmazza a megvalósítás részletes információit, megjelenési és promóciós anyagok mintáit, képeket, stb;
 2. Pénzügyi beszámoló: részletesen tartalmazza a projekt teljes költségigényét és a támogatási összeg, valamint a legalább 20% önrész elszámolására vonatkozó számlákat.
 3. A bemutatott számlák és egyéb pénzügyi elszámolási dokumentumok eredeti példányaira a támogatásra történő elszámolás tényét minden esetben fel kell vezetni.

A támogatott projektek megvalósítása során a promóciós anyagokon és egyéb megjelenési felületeken a PANKKK és MXH logókat kötelezően fel kell tüntetni.
A logók letölthetőek a PANKKK honlap Letöltések menüpontjából.

A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további információk: www.pankkk.hu

Forrás: www.pankkk.hu