palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PANKKK könnyűzenei videoklip és mozgókép pályázat

pankkk palyazatA támogatás célja, kiadott nagylemezzel nem rendelkező vagy első nagylemezüket 2007. január 1-jét követően megjelentetett hazai zenekarok videoklipjeinek, audiovizuális (képi és hangsávokat egyaránt tartalmazó) koncertfelvételeinek, egyéb zenei témájú audiovizuális felvételeinek részfinanszírozása.

A pályázat pénzügyi forrása:
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat (4). Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 M Ft.

Támogatott műfajok:
pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói (a program kizárólag az élőben megszólaló, koncertező zenekarokat támogatja).

A pályázat lebonyolítója:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Megvalósítási időszak: 2010. január 1. – 2010. május 31.
Az elszámolt költségek számlái esetében a teljesítés dátumának is erre az időszakra kell esnie.

A pályázatok postára adási és e-mailes beküldési határideje: 2009. december 20.
A postai küldemények és az e-mailek esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázók köre: hazai zenekarokat képviselő szervezetek és magánszemélyek.
Minden esetben szükség van a költségekre vonatkozó számlákat befogadni és a PANKKK felé elszámolni képes pályázó szervezetre (pénzügyi lebonyolítóra), amely lehet belföldi gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, nonprofit szervezet vagy közművelődési intézmény.

Pályázatonként megítélhető támogatás:
150.000 – 300.000 Ft
Egy pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) több pályázatban is szerepelhet.

Támogatható költségek:

 • A felvétel elkészítéséhez szükséges technikai eszközök bérlése,
 • Operatőr, rendező, díszlettervező, vágó, fényelő munkadíja,
 • Animáció, utómunka költségei,
 • Szállítás és egyéb, a szerződéskötés során egyeztetett, a pályázati téma megvalósításához szorosan kötődő és támogató által jóváhagyott produkciós költségek.

Saját forrás: minimum 20%
A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%-át fedezheti. (Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a nettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a bruttó összegekre kell kalkulálni.)

A pályázatok kötelező tartalma:

Postai és e-mailes regisztrációra egyaránt szükség van.

Postai úton, egy példányban, egy csomagban elküldve:

 1. Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 2. A pályázó zenekar rövid bemutatása és a pályázati témába tartozó videoklippel, vagy egyéb audiovizuális felvétellel kapcsolatos információk az alábbi szerkezetben, kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelemben:
  1. rövid, fényképes zenekari biográfia (eddig hivatalosan megjelent kis- és nagylemezek felsorolásával),
  2. a zenekar korábbi videoklipjeinek, egyéb saját finanszírozású audiovizuális felvételeinek (pl. koncertfelvételek) felsorolása (lehetőleg linkekkel),
  3. felvételek, vágás, utómunka tervezett helye és időpontja,
  4. tervezett stáb (rendező, operatőr, vágó, szereplők, stb.)
  5. a videoklip vagy egyéb audiovizuális felvétel felhasználásával kapcsolatos tervek (pl. televíziós sugárzás, internetes promóció, CD tartalom, stb.)
 3. A videoklip vagy egyéb audiovizuális felvétel rövid (max. 1 A4-es oldal terjedelmű) szinopszisa.
 4. A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogi dokumentáció:
  1. cégkivonat;
  2. vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázó esetében nem igényelhető cégkivonat);
  3. vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 5. A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) aláírási címpéldányának hiteles másolata. Hiteles másolat: közjegyző, az okmányt kiadó intézmény, vagy a szervezet képviseletére jogosult személy által hitelesített dokumentum. A szervezet képviselője általi hitelesítés esetén szükséges: dátum, aláírás, pecsét és „a másolat az eredetivel megegyező” felirat. Amennyiben egy pénzügyi lebonyolító szervezet egynél több pályázatban is szerepel, a hiteles dokumentumokat csak egyszer kell becsatolni, a többi pályázat esetében egy-egy másolatot kell mellékelni és ezeken jelezni kell, hogy a hiteles dokumentumok mely pályázathoz lettek mellékelve.
 6. A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) ÁHT nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 7. A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 8. A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról). E-mailben, doc vagy pdf formátumban, egy dokumentumként elküldve:
 9. A pályázó zenekar rövid bemutatása és a pályázati témába tartozó videoklippel, vagy egyéb audiovizuális felvétellel kapcsolatos információk az alábbi szerkezetben, kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelemben:
  1. rövid, fényképes zenekari biográfia (eddig hivatalosan megjelent kis- és nagylemezek felsorolásával),
  2. a zenekar korábbi videoklipjeinek, egyéb saját finanszírozású audiovizuális felvételeinek felsorolása (lehetőleg linkekkel),
  3. felvételek, vágás, utómunka tervezett helye és időpontja,
  4. tervezett stáb (rendező, operatőr, vágó, szereplők, stb.)
  5. a videoklip vagy egyéb audiovizuális felvétel felhasználásával kapcsolatos tervek (pl. televíziós sugárzás, internetes promóció, CD tartalom, stb.)
 10. A videoklip vagy egyéb audiovizuális felvétel rövid (max. 1 A4-es oldal terjedelmű) szinopszisa

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) ÁHT nyilatkozata

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata

A pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító) érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme

Postai és e-mailes pályázati elérhetőségek:

Postacím: PANKKK Programiroda, 1364 Budapest Pf. 40.
Kérjük, hogy a pályázati anyagokat tartalmazó borítékra írják rá: „PANKKK videoklip 2009”.
E-mail: illes.nagy@pankkk.hu
Információ: Nagy Illés, tel.: (30) 398-55-19
(A beérkezett e-maileket válasz e-mailben igazoljuk vissza. Válasz hiányában kérjük ismételten vegye fel velünk a kapcsolatot.)

A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. december 29-30.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:
Az előzetes pontozás az e-mailen elküldött dokumentumok alapján történik, ezért kulcsfontosságú, hogy ezek megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Az előzetes pontozást követően a bírálóbizottság az e-mailen beküldött dokumentumokat összeveti a postai úton beküldött pályázati anyagokkal, majd közös döntéssel véglegesíti a pályázatok szakmai elbírálását. Az elbírálás legfontosabb szempontjai:

 • a pályázó zenekar szakmai háttere, eddigi munkássága,
 • a felvétel elkészítésével kapcsolatos tervek pontossága,
 • a szinopszis minősége,
 • várható érdeklődés és a felhasználási terv realitása, hatékonysága.

A Szakértő Bizottság javasolt tagjai:
Újfalusi Gábor (közművelődési igazgató, MMIKL)
Réz György (Est Média, Majdnem Híres Rocksuli)
Sallai Zsuzsa (Talent and music manager, Music Television)
Rába Géza (zene rovat felelős szerkesztő, EXIT)
Déri Zsolt (újságíró)

A támogatásokról a szakértő bizottság javaslata alapján az OKM államtitkára dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat lebonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és a www.pankkk.hu honlapokon is közzéteszi.

Támogatási szerződések megkötése:
A nyertes pályázókkal és pénzügyi lebonyolítóikkal a hivatalos döntések megszületését követően (45 napon belül) a pályázat lebonyolítója támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázóknak vagy pénzügyi lebonyolítóknak a támogatási szerződések megkötése előtt az alábbi dokumentumokat kell kötelezően beküldeniük:

 • a pályázó vagy pénzügyi lebonyolító számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított inkasszó meghatalmazás, amely a támogatási összeg előfinanszírozás formájában kifizetésre kerülő 50%-ára vonatkozik;
 • 30 napnál nem régebbi APEH és VPOP „nullás igazolás”.

A támogatási szerződés melléklete a támogatási összegnek megfelelő, végleges költségvetés. Ebben a pályázati lapon megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet, amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.

A támogatási összegek folyósítása:
A támogatások vissza nem térítendő pénzügyi támogatások formájában kerülnek kifizetésre két ütemben:

 • I. ütem: A támogatási szerződések megkötését követően a pályázóknak megítélt támogatási keret 50%-a kifizetésre kerül.
 • II. ütem: A második 50% kifizetésére a pályázat elszámolásának kézhezvételét és elfogadását követően, legkésőbb 2010. június 30-án kerül sor. Amennyiben a pályázó hamarabb számol el, a támogatás kifizetésének II. üteme is hamarabb teljesíthető.

Elszámolás:
A pályázatok elszámolását a támogatási szerződések megkötését követően, legkésőbb 2010. június 4-ig kell megküldeni a PANKKK Programiroda címére.

A pénzügyi és szakmai beszámolók kötelező tartalma:

 1. a videoklip vagy egyéb audiovizuális felvétel mintája 2 példányban, DVD-n, pendrive-on vagy egyéb adathordozón;
 2. szakmai beszámoló: tartalmazza az elkészítés és felhasználás részletes információit (felvétel, utómunka, terjesztés, médiasugárzás, stb.);
 3. pénzügyi beszámoló: részletesen tartalmazza a projekt teljes költségigényét és a támogatási összeg, valamint a legalább 20% önrész elszámolására vonatkozó számlákat.
 4. A bemutatott számlák és egyéb pénzügyi elszámolási dokumentumok eredeti példányaira a támogatásra történő elszámolás tényét minden esetben fel kell vezetni.

A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további információk: www.pankkk.hu

Forrás: www.pankkk.hu