NKA Archive

NKA Építőművészeti Szakmai Kollégium folyóirat pályázata

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2011. január 1.–2011. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

NKA Zenei Szakmai Kollégium pályázat

A Zenei Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására, az alábbi témakörökben: (1.)  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására; (2.) A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészek zenei hangversenyeire; (3) nemzetközi konferenciákon való részvételre; (4) Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek külföldi zenei versenyeken való részvételére és (5) mesterkurzusok

NKA Közművelődési Kollégium pályázata

A Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre: (1) közművelődési rendezvények támogatására; (2) közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására;  (3) közművelődési tartalmú kiadványok támogatására; (4) nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására; (5) a hazai cirkuszművészet fejlesztésére.

NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumának pályázata kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 2010. március 1. és 2011. február 28. között megvalósítandó kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázata

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  a 2010. március 5. és 2011. március 5. közötti időszakra.

NKA Képzőművészeti Kollégium pályázata

A Képzőművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. május 1.–2011. április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására. (1.) Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására; (2.) Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére; és (3. )

NKA TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZAT

A Táncművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. április 1. és 2011. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

NKA MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Bizottság 2008. július 16-án elfogadta az új magyar filmszakmai támogatási rendszert, amelynek szabályait a 2008. évi XXXVIII. törvény illesztette be a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe. A pályázatok elbírálásakor a kollégium érvényesíti a törvény rendelkezéseit. Pályázni lehet: filmtervek fejlesztésére és filmes rendezvények és nagyrendezvények lebonyolítására.

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázata

A Népművészeti Szakmai Kollégium a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából pályázatot hirdet.

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázata

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2010. március 1. – 2011. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani.

NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió Ft. Pályázni az alábbi 4 témakörre lehet:

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázata

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a fotóművészek alkotómunkájának támogatására, a fotográfiai kultúra értékeinek megőrzését és terjesztését célzó programok segítésére.

NKA MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZAT

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására. 1. 2011. június 30-ig megnyíló kiállításokra az alábbi témákban: a)  Állandó kiállítások megvalósítására, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra; b) Több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó kiállításokra, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.; c) 2005–2010 között kiemelkedő, a pályázó

NKA pályázat-a 2010. évben megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok támogatására

NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma az Önkormányzati Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet a 2010. évben megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok támogatására. Altéma kódszáma: 2807

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázata folyóiratok megjelentetésére

A Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. Altéma kódszáma: 1701

NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázata folyóiratok megjelentetésére

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. Altéma kódszáma: 2601

NKA Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázata folyóiratok megjelentetésére

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázata folyóiratok megjelentetésére

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

NKA közművelődési szakmai kollégium pályázata folyóiratok megjelentetésére

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium meghívásos pályázati felhívása-KÖH

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet bármilyen okból végveszélybe került, vagy váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemlék szerves részét képező képzőművészeti alkotás megmentésére.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu