palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műmlékfelújítási pályázatok 2016

Műemlék, Budapest

Általános tapasztalat, hogy a műemléképületek felújítására igen kevés forrást biztosít az állam. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (ma: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ) égisze alatt létrehozott Műemléki Alap megszűnésével az állami források közül csak a Nemzeti Kulturális Alap építőművészet és örökségvédelem kollégiuma illetve az önkormányzati források, mint például a fővárosi Építészeti Értékvédelmi Támogatás és a Műemléki Keret nyújtanak támogatást műemléképületek felújítására és védelmére. Ezt az állami szerepvállalást ellensúlyozza a Széchenyi 2020 keretében használható műemléképületek felújítására is alkalmas európai uniós források. Jelen írásban ezeket a pályázatok foglaljuk össze, különös figyelemmel a pályázatok beadási határidejére és a pályázók körére.

A jelenleg hatályban lévő műemléképületek felújítására is használható Európai források általános jellemzője, hogy a pályázók köre nem terjed ki a magántulajdonosokra és a gazdasági társaságokra. Így a Széchenyi 2020 programjaiban megjelent forrásokat az önkormányzatok, állami szervezetek, non-profit civil szervezetek (de nem a non-profit gazdasági társaságok) és a jelenlegi pályáztatási ciklusban leginkább helyzetbe hozott egyházi szervezetek vehetik igénybe.

Műemlék, Budapest, Klauzál utca
Műemlékhomlokzat, Budapest, Klauzál utca (Fotó: palyazatok.org)

Műemléki tulajdonnal rendelkező magánszemélyek kizárólag az állami NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma illetve az önkormányzati forrásokból fedezett fővárosi Építészeti Értékvédelmi Támogatás és a Műemléki Keret pályázatain indulhatnak.

Jelenleg hatályban lévő pályázatok

NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma pályázat 2016

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
Igényelhető támogatás: maximum 13 millió Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%.
Pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 26.

Várépítő pályázat 2016

A Várépítő pályázaton várhatóan 2016-ban is az önkormányzati, magán, vagy bármilyen más kezelésben lévő gyermekintézmények és műemlékek állagmegóvási vagy felújítási munkálataihoz szükséges anyagokra lehet pályázni.
A pályázat megjelenésének várható ideje: 2016. március 28.
Várható beadási határidő: 2016. május 18. 12.00

A Széchenyi 2020 aktuális pályázatai

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása (GINOP 7.1.1-15)

Pályázók köre: a Nemzeti Kastélyprogramban, illetve a Nemzeti Várprogramban szereplő kastély és vár helyszínek kijelölt projektgazdái: a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ és az általa vezetett konzorciumokban költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és önkormányzatok.
A támogatás tárgya: A Felhívás keretében kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek támogathatók.
Tervezett keretösszeg: tervezett keretösszeg 33 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-45 db.
A projekt területi korlátozása: 
A GINOP kizárólagos földrajzi célterülete Magyarország kevésbé fejlett régiói, amely a gyakorlatban az ország területét jelenti Pest megye és Budapest nélkül. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Benyújtási határidő: (2015. szeptember 28-tól) 2017. augusztus 31.

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat ( TOP-1.2.1-15)

A Széchenyi 2020 keretében kiírt turisztikai pályázat célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekébe.

Támogatást igénylők köre:

  • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
  • Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
  • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
  • Egyházi jogi személyek (GFO 55);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

Támogatási keretösszegek megyei lebontásban, pályázatok beadási határideje:

Támogatási összegek
TOP-1.2.1-15 1.2. – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. Támogatási keretösszegek megyei lebontásban, pályázatok beadási határideje (Készítette: palyazatok.org)

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat (VP-6-7.4.1.1-16)

A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítést támogató felhívás. Pályázat a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.
Támogatást igénylők köre: 

  1. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  2. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Támogatás összege:

vp_tamogatas-768x400

Szerző: palyazatok.org

Készítse el pályázatát velünk! Pályázatírás