palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében kiírt turisztikai pályázat célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.
A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben nem támogathatók), amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése: Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel
bővíteni.

B) Ökoturisztikai fejlesztések
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

 1. Kerékpáros turizmus fejlesztése
 2. Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
 3. Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében
 4. Horgászturizmus fejlesztése

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása

A támogatás formája: támogatás vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra
b) A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén az összes elszámolható költség 100%-a.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a 2. benyújtási szakaszra vonatkozóan az a, pontban kiegészült a minimum 100 millió Ft, maximum 450 millió Ft, a b, pontban a minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft.

Elnyerhető támogatás összege:

A projekt elszámolható összköltsége a jelen Felhívás 1.2 pont a) alpontja esetén az

 • 1. benyújtási szakaszban 250 millió Ft, a
 • 2. benyújtási szakaszban 450 millió Ft, a
  • b) alpontja esetén 300 millió Ft, a
  • c) alpontja esetén 1500 millió Ft.

Támogatást igénylők köre:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
 • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
 • Egyházi jogi személyek (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

A pályázatok benyújtási határideje: A pályázatok  benyújtásának határideje kiegészült a 2018. október 5 – 2018. november 5. közötti 2. benyújtási szakasszal.

Írjon velünk pályázatot!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás-89

Segédletek (4)

A pályázat hivatalos honlapjaTOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés