palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázata

nka_palyazatA Népművészeti Szakmai Kollégium a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából pályázatot hirdet.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. április 1-jétől 2010. december 31-ig.
Egy adatlapon egy pályázati témára lehet pályázni!

Altéma kódszáma: 1904

Pályázhatnak:

 1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége),
 2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
 3. az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó egyéb magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Magánszemély nem pályázhat.

Felosztható összeg: 40 millió Ft

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés – az igényelt össztámogatás maximum 10%-a kérhető erre a jogcímre,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a részletes költségvetést,
 • a pályázó társadalmi szervezet vagy intézmény hatókörére vonatkozó nyilatkozatot,
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. december 31.
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Altéma  kódszáma: 1908

Pályázhatnak:

 • * hazai és határainkon túli közművelődési intézmények és civil szervezetek,
 • * vagy azok a pályázók, akik a Táncház Egyesület ajánlásával rendelkeznek.

Felosztható összeg: 15 millió Ft

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül, tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes költségvetést,
 • a megvalósításhoz  szükséges 10 %-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot),
 • a részletes szakmai programot, ezen belül:
  • a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,
  • a résztvevők várható számát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai programjának minősége,
 • a költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. február 1-jéig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA