palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ICOMOS-Díj 2010

icomos_huAZ  ICOMOS  MAGYAR  NEMZETI  BIZOTTSÁGA FELHÍVÁSA A 2010. ÉVI ICOMOS-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – a nemzetközi célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik, hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében.


Ezért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben ICOMOS-díjjal tünteti ki az általa legjobbnak ítélt műemlék helyreállításokat, melyek lehetnek:

  • épület(ek) megújítása
  • épület(ek) új rendeltetés céljára történő átépítése, bővítése, a műemléki értékek  megőrzésével és felszínre hozásával
  • természeti értékek, parkok, kertek mintaszerű helyreállítása
  • történeti környezetbe harmonikusan illeszkedő, annak történeti és természeti értékeit tiszteletben tartó új épület(ek)

Az ICOMOS-díj odaítélésére bárki tehet javaslatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honlapjáról letölthető, ill. a Titkárságán beszerezhető adatlap kitöltésével, és az alábbi adatok hiánytalan megadásával:

  • a műemlék, ill. az épület megnevezése és pontos helyszíne
  • a helyreállítás, ill. az építés időpontja (3 évnél régebben megvalósult munka nem terjeszthető fel)
  • a helyreállítás tervezője és megvalósítója
  • a helyreállítás összefoglaló értékelése (max. 1 gépelt A/4 oldal) és bemutató fényképei, ill. a műszaki tervek fotokópiái (min. 4, max. 15 db)
  • a javaslatot előterjesztő neve, címe, elérhetősége és e-mail címe

Az adatlap itt tölthető le!

A javaslat benyújtásának határideje: 2010. január 11. (postabélyegző illetve e-mail kelte)
postai úton: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 1535 Budapest, Pf.721, vagy
e-mailen: secretariat@icomos.hu
A javaslat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektromos levél útján visszaigazolja.

A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság e célra kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A Bizottság 9 tagú, benne a MÉSZ, a MUT, a Porta Speciosa Egyesület delegáltjai. A Bíráló Bizottság a titkosság feltételeinek teljes biztosítása mellett, a javasolt alkotásokat lehetőség szerint megszemléli, majd tárgyalások során értékeli, végül javaslatát úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Elnökségének, hogy az döntését a Műemléki Világnapon, 2010. április 18-án nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa.

Bővebb információ: http://www.icomos.hu/

Forrás:  ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság