palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ICOMOS műemlékvédelmi citrom díj 2010

icomos_huAz ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – a nemzetközi célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik, hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és tovább örökítésük érdekében. E törekvésekkel összhangban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben Műemlékvédelmi Citrom-díjjal illeti az általa legkevésbé sikeresnek, leginkább elhibázottnak ítélt műemlék helyreállításokat, melyek lehetnek:

 • legsikertelenebb új beépítés, illetve átalakítás valamely történeti környezetben
 • legtökéletesebben félresikerült műemléki helyreállítás, illetve méltatlan hasznosítás
 • legalaposabban kidolgozott, példaértékű épülethiba (épületszerkezet, pótlás, kiegészítés, stb.)
 • legmegragadóbban félresikerült épületszínezés
 • leginkább műemlék-szerű rekonstrukció, műemlék-pótlás
 • legmaradandóbbra sikerült élő-műemlék (növényzet, kert, táj, tó, stb.) károsítás
 • leghosszabban húzódó műemlék helyreállítás
 • legmeggyőzőbb ál-műemlék építés
 • legeredményesebb műemlék-elhanyagolás, a karbantartás elmulasztása.

A fenti szempontok közül akár egy is elegendő a Citrom-díj odaítéléséhez.

A Citrom-díjat nem az alkotók, hanem az alkotás kapja. Az veheti át, aki először tiltakozik az odaítélés ellen. (Ez csak a jelentkezés megtörténte után lehet publikus.)

A Citrom-díjra az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagjai tehetnek javaslatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honlapjáról letölthető, illetve a Titkárságán beszerezhető adatlap kitöltésével, az alábbi adatok hiánytalan megadásával: A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a műemlék, ill. az épület megnevezését és pontos helyszínét
 • a helyreállítás, ill. az építés időpontját (3 évnél régebbi nem terjeszthető fel)
 • az alkotás összefoglaló értékelését (max. 1 gépelt A/4 oldal) és bemutató fényképeit és (nem kötelező, de az elbírálást segíti, ha az előterjesztés tartalmazza) műszaki rajzait (min. 4, max. 10 db)
 • a javaslat előterjesztőjének nevét, címét, elérhetőségeit, e-mail címét.

Az adatlap itt tölthető le!

A javaslat benyújtásának határideje: 2010. január 11. (postabélyegző illetve e-mail kelte)
postai úton: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 1535 Budapest, Pf.721, vagy
e-mailen: secretariat@icomos.hu
A javaslat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektromos levél útján visszaigazolja.

A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság e célra kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A bizottság 9 tagú, benne a MÉSZ, a MUT, a Porta Speciosa Egyesület delegáltjai. A Bíráló Bizottság a titkosság feltételeinek teljes biztosítása mellett, a javasolt alkotásokat lehetőség szerint megszemléli, majd tárgyalások során értékeli, végül javaslatát úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Elnökségének, hogy az döntését a Műemléki Világnapon, 2010. április 18-án nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa.

Bővebb információ: http://www.icomos.hu

Forrás: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság