palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Helyi Építészeti Örökség 2010. évi Építészeti Nívódíj pályázata

nfgm pályázatokA Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya – az 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján – az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából építészeti nívódíj pályázatot hirdet. A pályázat lebonyolítója a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőrzéséhez.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki a felújítás megvalósításában felelős építészként, vagy táj- és kertépítész tervezőként, ill. restaurátorként, generálkivitelezőként, vagy tulajdonosként (önkormányzat és civil szervezet is lehet) közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A nívódíjra pályázni lehet az ország területén lévő, önkormányzati rendelettel a helyi védelem körébe vont elemekkel, melyek jelentős építészeti értéket képviselnek, és helyreállításuk, bemutatásuk példaszerű színvonalon, értéknövelő módon valósult meg.
 • Nem pályázhatnak az országos műemléki védettséget élvező épületek, objektumok.
 • A pályázatra 2010. január 1. előtt igazoltan megvalósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező pályaművekkel lehet jelentkezni.
 • Nem indulhat az a pályázat, melynek tervezésével kapcsolatban szerzői jogi, etikai vita, vagy építésrendészeti eljárás áll fönn. Erről a pályázónak nyilatkoznia kell.
 • A pályázók a pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat a Bíráló Bizottság döntésének.
 • A nívódíjat megvalósult alkotások nyerhetik el. A pályázat nyilvános.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.; Információszolgáltatási Igazgatóság, 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Témafelelős: Bódyné Máthé Ildikó

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. február 10.

A pályázatot a mellékelt, pontosan kitöltött adatlapok felhasználásával, a felhívásban ajánlott és kötelező dokumentumok csatolásával, A/4 formátumú csomagolásban postán kell benyújtani. A benyújtás időpontja a postabélyegző kelte. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be. A beküldött pályázati anyagok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázati anyag tartalma: A pályázati anyag a megértéshez és a bemutatáshoz szükséges mennyiségű és léptékű dokumentumokból áll. Fontos, hogy a felújítás előtti és az azt követő állapot jól dokumentált legyen, tehát szükségesek a felmérési és a tervezett állapot terveit, vizsgálati, diagnosztikai anyagait, fényképeit, a helyreállítás szakszerűségét, hitelességét rögzítő dokumentumokat benyújtani a pályázathoz. Épületek esetében az építési engedélyezési terv szintű megjelenítés ajánlott.

Kötelezően 1 példányban benyújtandó munkarészek:

 • az építészeti örökség helyi védelmét biztosító jogszabály jegyző által hitelesített másolata
 • 2010. január 1. előtti használatbavételi engedélyről szóló határozat
 • az eredeti és a megvalósult állapotot ábrázoló tervek és fotók /lehetőség szerint digitális fotók CD mellékleten/
 • térkép és helyszínrajz a területről
 • a kiíráshoz mellékelt, kitöltött és a pályázók által aláírt adatlap és nyilatkozat, mellyel hozzájárulnak a pályázaton való részvételhez, és lehetővé teszik az épület megtekintését.

Ajánlottan benyújtandó: az állami főépítész értékelő véleménye

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Építésügyi és Építészeti Főosztály vezetője által felkért Bizottság bírálja el, amely a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hozza meg döntését. A Bíráló Bizottság tagjai: az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztálya, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművész Szövetség, valamint az Önkormányzatok Szövetsége delegált képviselői.

Díjazásban az építtetők, tervezők és kivitelezők részesülhetnek.
A benyújtott pályázati anyag díjazására a legmagasabb pályadíj 1,5 millió, a legalacsonyabb 300.000.- forint. A díjak átadására és a díjazásban vagy elismerésben részesített épületek bemutatására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázat közzététele:

 • A pályázati felhívás és mellékletei letölthető formában hozzáférhetők:
 • www.nfgm.gov.hu, www.e-epites.hu, www.terport.hu honlapokon letölthető formában. 2010. január 11-től díjmentesen szerezhető be a VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatóság, Szolgáltatási irodánál.
 • A pályázati kiírást közzéteszi: az Építésügyi Szemle, az Önkormányzati Tájékoztató és az Építész Közlöny; www.mek.hu, www.epiteszforum.hu, www.onkorkep.hu

További információ kérhető: Bánóné Nyékhelyi Mária szakmai titkártól a Banone.Nyekhelyi.Maria@nfgm.gov.hu e-mail címen, illetve Bódyné Máthé Ildikótól: tel.: 279-2613, vagy e-mailen: ibody@vati.hu

Letölthető dokumentum:

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya meghirdeti a Helyi Építészeti Örökség 2010. évi Építészeti Nívódíj pályázatot (97KB)

Forrás: NFGM