okm pályázat Archive

Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet  Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére  kistérségi közművelődési referens alkalmazása és kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása témakörökben. A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális esélyegyenlőségének javítása érdekében szükség van kulturális kerekasztalok működésére, együttműködésben

Pályázat akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések és anyaországi továbbképzések támogatására

Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával együttműködve nyílt pályázatot hirdet „Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósításának támogatása” tárgyában.

Teljesítmény motivációs pályázat 2010

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyílt pályázatot hirdet közoktatási intézményfenntartók számára a teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére

Pályázat országos szakmúzeumok 2010. évi támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló, a műszaki, technikatörténeti gyűjtőkörű országos szakmúzeumok 2010. évi, vissza nem térítendő támogatására tervezett 48 millió forint összegű támogatás elosztására.

Pályázat Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogramban való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a “Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram” keretében nyílt pályázatot hirdet forgóeszköz hitel felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerésére.  A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülhetnek, melyet a nyertes pályázók esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium a K&H Bank Zrt-vel (a

Közlemény az alapfokú művészetoktatás támogatásának igényléséről

Közlemény az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV. 7.) OKM rendeletről.  Megjelent a Magyar Közlöny 2010. évi 50. számában.  A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 13. pontjában 460,0 millió forintos támogatást biztosít az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi

15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 5. pontja a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különít el. Az igénylésről szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 40. számában megjelent.

A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatása

Az oktatási és kulturális miniszter 11/2010. (III. 11.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról.

Pályázat a VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására

Az OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (EMTv) 10.§ (7) bekezdés alapján a VI. kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!

Községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására „Felzárkóztató pályázat”. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg, mely összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus

Pályázat magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2010/2011. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.

Pályázat-kutatóegyetem-minősítés elnyerésére

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 5. § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik a kutatóegyetemről:  „A kiemelkedő színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert, az Európai Kutatási Térségkutatási tevékenységéhez kapcsolódó egyetem – a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által meghatározott feltételekkel – „kutatóegyetem” minősítést kaphat. A „kutatóegyetem” jelentős hazai

Műveltséget mindenkinek program-az amatőr kórusművészet fejlesztése–képzések, továbbképzések támogatása

Az OKM meghívásos pályázatot hirdet az Új tudás – Műveltséget mindenkinek program keretében az amatőr kórusművészet fejlesztése – képzések, továbbképzések támogatása címmel. A pályázat célja Olyan képzések, továbbképzések támogatása, amelyek feladata a közművelődési szakemberek, kóruskarnagyok (gyermek-, ifjúsági – és felnőtt énekkarok vezetői), kórustitkárok és az amatőr kórusművészeti mozgalom tevékenységében érintettek, abban aktívan részt vevők karirodalmi

Pályázat Fakönyvek készítésére

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet általános- és középiskolás osztályközösségek részére, melynek célja hat kiemelt fafaj alapos megismerése, biológiai és kulturális vonatkozásainak bemutatása tudományos és művészeti eszközökkel.

közOKA XXVIII. pályázat a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére

Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriumának  közOKA XXVIII. számú pályázata a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére.   A pályázat célja az intézményi diákközgyűlés, kistérségi diákparlament, illetve a 2010. évi Országos Diákparlament sikere érdekében (arra való felkészülés érdekében) rendezett diákfórumok, és saját diákönkormányzati képzések megszervezésére, illetve más ilyen képzéseken való részvételi lehetőségeinek megteremtése.

Ökoiskola pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet “Ökoiskola” cím elnyerésére.

Pályázat határon túli hallgatói szervezetek támogatására

Az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága  a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet  határon túli hallgatói szervezetek támogatására.

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév tavaszi szemeszterében.

Zöld Óvoda 2009 pályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága  NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára “Zöld Óvoda” cím elnyerésére.  A pályázat célja:  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok

Pályázat a roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a roma kisebbségi óvodai nevelésben, és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása címmel.  A pályázat célja: A roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elősegítése, a roma nyelv(ek), iskolai oktatásához segédanyagok készítése.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu