palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására

okm pályázatokAz OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (EMTv) 10.§ (7) bekezdés alapján a VI. kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása: Az EMTV 24.§ (2) bekezdése alapján a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 10 %-a, így a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (2009.12.23.) alapján 1 milliárd 278,9 millió Ft. A pályázat keretösszege az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. évi költségvetésében a XX/11/34/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5%-a a pályázat lebonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is. A pályázatok támogatására nettó 1 milliárd 214,955 millió Ft fordítható.

Pályázók köre: Az előadó-művészeti Iroda által VI. kategóriában nyilvántartásba vett szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

 • a korábbi év(ek)ben az OKM, illetve jogelődje és az NKA által nyújtott lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el;
 • a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott;
 • nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

A megvalósítási határideje: 2010. január 1. – 2011. március 1.

Egyéb információk:

 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
 • Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indokolást.
 • Az elnyerhető támogatás minimum 1 millió, maximum 150 millió Forint.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010 (II.4.) OKM rendelet meghatározza azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása során nem számolhatók el.
 • A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

A pályázat két témája – működés és mobilitás egyszerre, de külön pályázatok benyújtásával megpályázható.

A. téma: működés

Pályázni lehet

– Produkciós költségekre:

 • szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • bérleti díjra,
 • reklám és PR – költségre .

– Működési költségekre:

 • közüzemi,
 • bérleti díjra,
 • utazási költségre,
 • kommunikációs,
 • adminisztrációs,
 • szolgáltatás vásárlásra,
 • karbantartási stb. díjak,
 • valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei .

Pályázati alkategóriák és kritériumok
I. Alkotói kategóriák

1. altéma: Működés: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

 • Állandó társulat(ok), munkájának és előadásainak szolgál otthonául, még akkor is, ha időnként befogad egy-egy előadást.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • A társulat (több társulat esetén mindegyik önállóan) évente legalább 1 új bemutatót tart.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente összesen legalább 60 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tartanak benne. Tánc vagy vidéki szervezet esetén legalább 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tartanak benne.


2. altéma:
Működés: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tart. Tánc vagy vidéki társulat esetén évente legalább 1 új bemutatót, és 20 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tart.

3. altéma: Működés: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

 • Produkcióit meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza.
 • Évente legalább 1, a befogadó intézmény által igazolt munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót (táncelőadás esetében 1 egészestést vagy 2 fél estést) és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tart.

II. Infrastrukturális kategóriák

4. altéma: Működés: Befogadó színház (Infrastruktúra)

Fő funkciója: befogadó színház; próbafolyamatok, próbák, előadások befogadása, forgalmazása. A szervezetek felé megrendelőként is felléphet, produkciós munkáját az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja.

 • Színházi előadások lebonyolítására és kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • A benne dolgozó formációktól független szervezet működteti, tartja fenn, beleértve az intézmény vezetőjét is, aki az intézmény programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a befogadó színházat.
 • Egy befogadott alkotóműhely / társulat előadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott előadás számának 50 %-át.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t, marketinget, stb. működtet.
 • Évente minimum 7 különböző társulatot és/vagy alkotót fogad be.
 • Évente legalább 80 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tartanak benne. Vidéki befogadó színházakban legalább 50 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tartanak.

5. altéma: Működés: Produkciós műhely (Infrastruktúra)

Fő funkciója: produkciós műhely; műhelymunkák, próbák, munkabemutatók, előadások előkészítése, társfinanszírozása, befogadása, promotálása, menedzselése.

 • A fent felsorolt tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • A benne dolgozó formációktól független szervezet működteti és tartja fenn, beleértve a műhely vezetőjét is, aki a műhely programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül határozza meg.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a műhelyt.
 • Társulatok, alkotóműhelyek, alkalmi produkciók számára szolgáltat (próbaidőszakot, munkabemutatót, demonstrációt, meghallgatást, stb.), számukra önálló pénzügyi támogatást adhat produkciós keretének terhére.
 • A műhely rendelkezésre állási ideje évente legalább 2000 óra, melynek legalább 75 %-át csak fő funkciójára fordíthatja.
 • Évente legalább 6 formációt fogad be.
 • Egy befogadott formáció nem foglalhat el 50 %-nál többet a fő tevékenységre fordított időből.

6. altéma: Működés: Egyéb szervezetek

 • Olyan szervezetek, melyek egyedi projektek vagy nagy fontossággal bíró aktivitások rendszeres szervezésével járulnak hozzá a független terület sokszínű megjelenéséhez, képviseletéhez és fejlesztéséhez.
 • Azok a kezdeményezések is ide tartoznak, amelyek több alkategóriába is tartozhatnak vagy egyik alkategória feltételeinek sem felelnek meg. Ezek a szervezetek egyetlen pályázatot nyújtsanak be, mégpedig a 6. altémára. A kuratórium ezeket a pályázatokat egyedi módon értékeli és egyedi támogatást nyújthat.

Azok a pályázók, akik a kritériumok számadatait nem teljesítik, csak egyedi besorolást kaphatnak a finanszírozási rendszerben.

Működési témákban minden nyilvántartásba vett pályázó egy altémában nyújthat be pályázatot.

B. téma: mobilitás
A belföldi mobilitás témakör pályázatai.
Egy mobilitási projekt csak egy altéma alapján támogatható.

7. altéma: Mobilitás 1 (fogadás)

Pályázhatnak:

 • Saját játszási hellyel rendelkező társulat
 • Befogadó színház
 • Produkciós műhely
 • Egyéb szervezet

bármely, a VI. kategóriában regisztrált olyan szervezet vagy alkotó által létrehozott produkció fogadására, amelynek, illetve akinek bejegyzett és/vagy tényleges működési helyszíne a pályázó bejegyzett és/vagy tényleges telephelyétől eltérő megyében található.

Pályázni az alábbi költségekre lehet:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díjára a támogatás max. 10%-áig

A pályázathoz csatolni kell a következőket:

 • Megvalósítási terv (bemutatni kívánt előadások, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, vendégjáték-sorozatra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 • Részletes költségterv (nyomtatvány-minta csatolva)
 • az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok, befogadóhelyek szándéknyilatkozata

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:

 • ha az előadás ott jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben hiánypótlónak minősül,
 • ha a befogadóhely rendszeres (legalább négy produkció/évad) befogadói tevékenységet vállal

8. altéma: Mobilitás 2 (bemutatás):

Pályázhatnak:

 • Saját játszási hellyel nem rendelkező társulatok
 • Állandó jelleggel működő tánc vagy színházi alkotó(k) állandó társulat nélkül
 • Produkciós műhelyek
 • Egyéb szervezetek

bármely alkotásuknak a bejegyzett és/vagy tényleges telephelyüktől eltérő településen történő bemutatására. A bemutatás helye egyaránt lehet oktatási, kulturális vagy közművelődési feladatokat ellátó létesítmény, amely tulajdonostól, fenntartótól függetlenül vállalja és garantálja az előadás feltételeinek biztosítását.

Pályázni az alábbi költségekre lehet:

 • Utazási és szállítási költségekre
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre
 • Helyiségbérleti díjra
 • A mobilitásból adódó műszaki közreműködők igénybevételével összefüggő kiadásokra

A pályázathoz csatolni kell a következőket:

 • Megvalósítási terv (bemutatni kívánt előadás/ok/, megszólított közönség köre)
 • Részletes költségterv (utazási, szállítási árajánlat)
 • A befogadó féllel kötött előszerződés (amely tartalmazza a befogadó és a meghívott által vállalt kiadásokat)

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:

 • ha az előadás ott jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiánypótlónak minősül,
 • ha a társulat és a befogadó hely között átgondolt, stratégiai együttműködés alakul ki.

Három éves pályázat módja
Az Emtv értelmében a támogatási keret összege 50%-a mértékéig a szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a következő évek támogatási kerete terhére, a tervezhető 2010-2012 között megvalósuló projektek támogatására az „A” működés témában.
Azoknak, akik a három éves támogatásra pályáznak, a fentieken kívül (az egy éves pályázati anyagon túl), a következőket kell csatolni a pályázati anyaghoz:

 • A tervezett három éven át tartó projekt három éves szakmai koncepciója. (A 2010. év részletes programjának a leírásán túl.)
 • Az előző három év szakmai beszámolóinak másolata.
 • Egy olyan szakmai program leírása, mely a független, kortárs színházi gondolkodás és gyakorlat társadalmi elfogadottságát, beágyazottságát és megértését segíti elő (pl.: pedagógiai, beavatói, közönségszélesítői programok).
 • A projekt három éves költségterve, ütemezéssel.

A kuratórium a három éves támogatás elbírálásánál figyelembe veszi a minőségi, szakmai, társadalmi és gazdasági mutatóknak, valamint a kritériumok mutatóinak teljesülését, különös tekintettel az eddigi tevékenységre és a vállalt feladatokra.
Három éves támogatás megítélésénél a projekt részre kap a pályázó három éves támogatást, mely támogatást az éves kuratóriumi ülésen a szakmai testület felülvizsgálhatja, és javaslatot tehet a támogatás módosítására a működési természetű támogatás elbírálásakor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a működési természetű támogatást évente szükséges megpályázni.
Ebben az esetben a pályázó benyújt egy pályázatot a 2010. évi működési költségeire az „A” témában és benyújt egy második pályázati dokumentációt a 2010-2012-es időszak projektjeire, szintén az „A” témában. Amennyiben nem nyeri el projektjeire a három éves támogatást a 2010-2012 időszakra benyújtott projekt pályázat alapján ítélendő meg a 2010. évre a projekttámogatás.
A pályázati adatlapon – a pályázat rövid megnevezésénél – meg kell jelölni, hogy melyik pályázati altémára (1-től 6-ig) nyújtja be a pályázatát és az altéma száma mellé, kérjük odaírni, hogy 2010. évre, vagy a 2010-2012 időszakra szól a pályázat!

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja: Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „OKM pályázatok” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok

 • két nyomtatott példányban kizárólag postai úton nyújthatók be a (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva), TOVÁBBÁ
 • 7 (hét) db CD-re írva – egyforma adattartalommal! – a pályázati adatlapot, az adattartalom döntéshez 2010. excel táblákat, és a pályázati kiírásban meghatározott további dokumentumokat az NKA Igazgatósága címére a nyomtatott példányokkal egy küldeményben kell eljuttatni. (A CD-kre kérjük a pályázat benyújtójának nevét ráírni.)

A pályázat tartalmi feltételei:

 • Pályázati adatlap;
 • Pályázati adatlapon meghatározott jogi dokumentumok és aláírási címpéldány;
 • Az Előadó-művészeti Iroda által kiállított, a nyilvántartásba vételről és besorolásról szóló határozat egyszerű fénymásolata.
 • A 2010. évre tervezett részletes szakmai elképzelések leírása. A tervnek az általános művészeti koncepció mellett tartalmaznia kell a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások ismertetését.
 • Az alkotói kategóriákban az utolsó 2 bemutatóról készült videófelvétel DVD hordozón, 1 példányban, amely lehet egyszerű, vágatlan, dokumentációs formában is. (Amennyiben nem áll rendelkezésre videó dokumentáció, ennek indoklása.)
 • Befogadó színház és produkciós műhely pályázatában külön költségvetésben kell jelezni, hogy a szervezet milyen mértékben kíván hozzájárulni a létrehozni tervezett produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez.
 • Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben).
 • Egyéb, a döntést segítő háttéranyagok hét példányban összefűzve mellékletként (szórólapok, műsorfüzet, stb.)
 • Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját (lehetőség szerint a bemutatott előadásokról készült felvételt is DVD-n) postai úton, vagy személyesen eljuttatta. A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail: kulcsar.viktoria@szinhaziintezet.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@szinhaziintezet.hu).
 • Kötelező mellékletek:            „az adatlaphoz tartózó adattartalom döntéshez 2010”        elnevezésű melléklet (működési és mobilitási altéma párhuzamos megpályázása esetén elegendő a működési pályázathoz benyújtani).

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felhívásnak a kézhezvételét követő 5 napon belül köteles eleget tenni, de hiánypótlásra legkésőbb a döntés időpontjáig van lehetőség.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H – 1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát:
* Független színházak támogatása A működés (1 vagy 2 vagy….-6-ig altéma)
* Független színházak támogatása B mobilitás (7 vagy 8-as altéma)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: szakmai kérdésekben az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens a (06-1)7954 – 653-as telefonszámon, a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

 • A támogatás elosztásáról szakmai kuratórium javaslata alapján – a pályázatok benyújtási határidejét követő 45 napon belül – a miniszter dönt. (A kuratórium megvizsgálja a kritériumok teljesülését, a pályázókat – figyelembe véve, de adott esetben felülbírálva azok saját minősítését – besorolja az egyes kategóriákba.
 • A kuratórium minden kategóriában finanszírozási sávokat határoz meg. A szempontrendszer számmal jelzett fő szempontjait pontozás útján értékeli a kuratórium, melynek összesített értékei határozzák meg a pályázó finanszírozási státuszát.
 • A kuratórium saját szakmai tapasztalatai, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk, és az adatlapon szereplő információk alapján tesz javaslatot a döntésre, az 1. sz. mellékletben összefoglalt szempontrendszer szerint.
 • A szempontrendszer értékelésének pontszámai nyilvánosak.

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

A szakmai szervezetek javaslatára, az előadó-művészeti tanács jóváhagyásával a miniszter a következő szakértőket kérte fel a bírálatra:
dr. Sirató Ildikó, Tompa Andrea, Deme László, dr. Fodor Antal, Gáspár Máté, Hegedűs Sándor, Szabó György, OKM képviselője

Jogorvoslat: A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés: A támogatást nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a megvalósítási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet Mellékletében.

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki a pályázati kiírás 1. számú mellékletében összegezett szempontokra!

A pályázat postáraadásának határideje: 2010. április 15.

Forrás: OKM