palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP-2009-5.1.3/A, B 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése

umft pályázatA térségi központok, jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek megközelíthetőségét biztosító 4 és 5 számjegyű közutak minőségének javítása. A régió belső vonzáscentrumainak elérhetőségének a javítása. A régió versenyképességének a javítása a színvonalas közúti közlekedés lehetőségének régión belüli kiterjesztése, a nehezen megközelíthető térségek kapcsolatainak a javítása.

Támogatás megnevezése:

DDOP-2009-5.1.3/A, B 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése és 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése LHH-3

Forrás összege:

9 533 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.03.10.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

Magyar Közút Kht.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

Valamennyi felhívás esetében önállóan támogatható tevékenységek:
• 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése.

DDOP-5.1.1/A, DDOP-5.1.1/B esetében önállóan támogatható tevékenységek köre:

  • Zsáktelepülések zsákjellegének megszüntetését elősegítő új út építése.
  • Két települést összekötő új út építése.

Általános, valamennyi régióra érvényes önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:

  • Pihenőhelyek, autóbusz-öblök felújítása, kialakítása.

• Bel- és külterületi utak útberuházásához kapcsolódó (utak alatt és felett, mellett található) infrastrukturális elemek korszerűsítése (csapadékvíz-elvezetés, belterületi szakaszon vagy gyalogátkelőhely mellett hatósági előírás szerint közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, stb.). Az útberuházás és a csapadékvíz-elvezetés külön-külön projektként nem valósulhat meg.
• Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések, a közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: települési kapuk építése).
• Közlekedésbiztonságot szolgáló belterületi forgalmi csomópontok kiépítése, átalakítása, ahhoz tartozó közlekedésbiztonsági elemek (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk kiépítése) kialakítása, kiépítése.

  • Közutak akadálymentesítése.
  • Kerékpársávok létesítése.

• Balesetveszélyes közútszakaszok ívkorrekciója.

Támogatás mértéke (%):

100

Támogatás minimum összege:

50 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

2 600 000 000.- HUF

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel.: (72) 513-760
Fax.: (72) 513-768
Honlap: www.deldunantul.eu
E-mail: ddrft@ddrft.hu