palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus Intézményi Iránytű–DG EAC-24-2009

Erasmus Intézményi iránytűAz Erasmus intézményi iránytű (Erasmus University Charter) olyan európai együttműködési projektek számára biztosít általános keretet, amelyeket a felsőoktatási intézmények az Erasmus program keretében, az Egész életen át tartó tanulás programja  (2009/C 101/08) részeként valósíthatnak meg. Az Iránytű megszerzése előfeltétele annak, hogy a felsőoktatási intézmények megszervezhessék a hallgatók, az oktatók és egyéb személyzet mobilitását, Erasmus intenzív nyelvi képzéseket és intenzív programokat bonyolítsanak le, többoldalú projektekre, hálózatokra és kísérő intézkedésekre pályázzanak, valamint előkészítő látogatásokat szervezzenek.

Az Erasmus intézményi iránytű Az egész életen át tartó tanulás programjáról szóló határozaton alapul ( 1 ), amely a 2007–2013-as időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás programjának külön célkitűzéseit a határozat 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel.

Támogatásra jogosult pályázók
Az Erasmus intézményi iránytű a határozat 2. cikkének (10) bekezdésében felsorolt valamennyi felsőoktatási intézményre vonatkozik.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:
— az Európai Unió 27 tagállama (2007. január 1-jei helyzet szerint),
— az EFTA- és az EGT-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
— tagjelölt országok: Törökország, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

A pályázatok benyújtás határideje: 2009. június 30.

További információk: Az Erasmus programmal és Az egész életen át tartó tanulás programjának keretében zajló Erasmus intézményi iránytűvel kapcsolatos információk az „Az egész életen át tartó tanulás program általános pályázati felhívás a 2008–2010 közötti időszakra”, valamint Az egész életen át tartó tanulás programjára Pályázati útmutató teljes szövegében ( 1 ), a következő internetes címen találhatók:
http://ec.europa.eu/llp
A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által az alábbi internetes címen rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokon kell benyújtani: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm C 101/56 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Forrás: http://ec.europa.eu/