palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/02/10-A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása

media_internatonal_palyazatMEDIA 2007 – GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS OKTATÁS-Ajánlattételi felhívás – EACEA/02/10-A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása (2010/C 30/10).

Célkitűzések és leírás: Ez az ajánlati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.
A program egyik célkitűzése a csereprogramok és az együttműködés ösztönzése az európai oktatási szereplők – különösen a felsőoktatási intézmények, képzési szervezetek és az audiovizuális ágazatban működő partnerek – közötti hálózatépítés támogatása útján, valamint a diákok és oktatók európai mobilitásának ösztönzése.

Támogatható pályázók
E felhívás címzettjei olyan felsőoktatási intézményekből, képzési szervezetekből és az audiovizuális ágazatban működő partnerekből álló páneurópai konzorciumok, amelyek tevékenysége hozzájárul a MEDIA-program fenti, a tanácsi határozatban megjelölt célkitűzéseinek eléréséhez.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

 • az Európai Unió 27 országa,
 • az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
 • Svájc és Horvátország.

Támogatható fellépések
A MEDIA-országokban rendezett alábbi fellépések és tevékenységek támogathatók. Olyan fellépések, amelyek célja a jövő audiovizuális szakemberei kapacitásának fejlesztése annak érdekében, hogy az említett szakemberek – szaktudásuk következő területeken történő elmélyítésével – megértsék és munkájukba integrálják az európai dimenziót:

 • A gazdasági, pénzügyi és a kereskedelmi irányítás területén folytatott képzés,
 • Az új audiovizuális technológiák területén folytatott képzés,
 • A forgatókönyvekkel kapcsolatos projektek fejlesztése területén folytatott képzés.

A fellépés futamideje (= a költségek támogathatóságának futamideje) 12 hónap (megfelelően indokolt esetben legfeljebb 18 hónap). A fellépésnek a 2010. szeptember 1. és 2012. június 30. közötti időszakban kell megtörténnie.

Az odaítélés kritériumai: A maximális 100-ból az alábbi súlyozás szerint ítélhetők oda pontok a projekteknek:

 • A tevékenység tartalmának minősége (20 pont),
 • Projektmenedzsment (20 pont),
 • A konzorcium minősége (20 pont),
 • Európai dimenzió (20 pont),
 • Hatás (20 pont).

Költségvetés
A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló költségvetési összeg legfeljebb 2 000 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %/75 %-át.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. 04. 30.

A pályázatokat a következő címre kell megküldeni:
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call For Proposals EACEA/02/10 ‘MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe’
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
Faxon vagy e-mailben küldött pályázatok nem fogadhatók el.

Részletes információ
Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatványok a következő honlapon találhatók:

http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm

A pályázatoknak kötelezően tiszteletben kell tartaniuk a teljes szöveg által előírt követelményeket és az előírt formanyomtatványokon kell azokat benyújtani, továbbá a pályázatoknak a pályázati felhívás teljes szövegében meghatározott valamennyi információt és mellékletet tartalmazniuk kell.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás_hu
pályázati kiírás_eng

Guidelines

Application form

Budget form

Financing plan form

Forrás: EURlex